Parafia ŚWIĘTEGO Mikołaja Biskupa w Wolborzu
Proboszcz: ks. kan. Tomasz Owczarek
Wikariusz: ks. Piotr Kałuszka
Telefon: 44 616-47-07

Adres: pl. Jagiełły 5, 97-320 Wolbórz
https://archidiecezja.lodz.pl/wolborz/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Ulice należące do Parafii

Dni powszednie

06:30 (po za wakacjami), 07:00, 18:00

 

Soboty

06:30 (po za wakacjami),  07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

Obsada personalna:

Proboszcz: ks. kan. Tomasz Owczarek, mian. 1 VII 2016 tel. 44 616-47-07
Wikariusze: ks. Piotr Kąłuszka, mian. 29 VIII 2020 tel. 44 616-45-17

Pomoc duszpasterska – ks. Łukasz Biś (diec. kielecka)

czynna pn-pt 9:00-12:00 15:00-17:00

sb 9:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.