Parafia Świętego Mateusza Ewangelisty w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Wojciech Wołowiec
Wikariusz: ks. Maciej Piskorski, o. Wiesław Ciemięga OFM Conv.
Telefon:

Adres: 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 20, 90-639 Łódź
http://www.parafiamateusza.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę kościoła rozpoczęto 4 V 1994 r. wg projektu architektów Jerzego Gonery i Lidii Zysiak. Bryła kościoła oparta jest na rzucie prostokątnym, 3-nawowa. Świątynia stanowi zespół połączony z budynkiem społecznym. Kościół 5 V 1999 r. poświęcił abp Władysław Ziółek. Konsekrowany 19 IX 2004 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz marmurowy, konsekrowany 20 IX 1997 r. przez abpa Władysława Ziółka, obraz MB Częstochowskiej, dzwon, organy piszczałkowe, Droga Krzyżowa – płaskorzeźby stiukowe, posadzki marmurowe.

Ulice należące do Parafii

pl. Barlickiego, Gdańska – nr 36–62 i 41/43–67, Lipowa – 15/17–39 i 8–36, Legionów – od 68 do końca nr parz., 1 Maja – od 36 i 41 obie str. do końca, Mała, Pogonowskiego – 41–47, 22–48, 6 Sierpnia – od 11/13 do końca str. niep., 28. Pułku Strzelców Kaniowskich – 1–25 i 2–26, Więckowskiego – od 22 i 53 obie str. do końca, al. Włókniarzy 216, Wólczańska – 13–37 (nieparz.), Zielona – 10a i 13 obie str. do końca, Żeligowskiego – 1–31 i 2–38, Żeromskiego – 22–36 i 21–49

Dni powszednie

07:00, 18:00 (IX-VI), 18:45

Soboty

07:00, 09:30, 18:30

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 10:30 /IX-VI/, 11:00 /VII-VII/, 12:00 /IX-VI/, 18:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 10 500

ODPUST: św. Mateusza Ewangelisty, 21 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem, 18, 19, 20 września

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2005 r. (bp Ireneusz Pękalski)

PLEBANIA: wybudowana w 1936 r., zakupiona w 1991 r., murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica bł. Piotra Frasattiego (ojcowie dominikanie), ul. Zielona 13
Kaplica w Szpitalu Klinicznym nr 5, pl. Hallera 1

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Apostolat Maryjny, Rodzina Radia Maryja, Oaza Młodzieżowa i Dzieci Bożych, schola dziecięca i młodzieżowa

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Roman Łodwig 1989–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Daniel Rylski, wyśw. 1994
ks. Daniel Olszak, wyśw. 2002

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Wojciech Wołowiec, mian. 1 VII 2018 tel. 42 632-24-96

Wikariusze:o. Wiesław Ciemięga OFM Conv., mian. 30 VIII 2019 tel. 42 632-05-40
ks. Maciej Piskorski, mian. 28 VIII 2018 tel. 42 633-38-17

czynna pn-pt 16:00 - 18:00

sb 10:00 - 12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.