Parafia Przemienienia Pańskiego i Świętego Maksymiliana Kolbego w Dąbrówce Wielkiej
Proboszcz: ks. kan. Franciszek Kijowski
Wikariusz:
Telefon: 42 717-83-31

Adres: Kościelna 1, 95-100 Dąbrówka Wielka (pow.zgierski)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 I 1990 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
W 1986 r. wmurowanie kamienia węgielnego, autor projektu arch. Mirosław Rybak. Zakończenie budowy w 1992 r. Poświęcenie kościoła 23 IX 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka. Kościół otynkowany w 2002 r., kostka brukowa położona wokół kościoła w 2006 r.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny, 2 boczne ołtarze, obrazy: Przemienienia Pańskiego, Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Częstochowskiej, św. Maksymiliana, ławki, konfesjonały, Droga Krzyżowa, sygnaturka

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dąbrówka Wielka, wieś kościelna, Malice – 1–2,5 km, Marianka – 4, Sowice – 1–3, Strumiany – 1,5, Wymokłe – 2,5

Dni powszednie

w okresie jesienno-zimowym 08:30, 16:00
w okresie letnim 08:30, 18:00

Soboty

w okresie jesienno-zimowym 08:30, 16:00
w okresie letnim 08:30, 18:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00 lub 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 1000
ODPUST: Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia;
św. Maksymiliana Kolbego, 14 sierpnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i niedziela po Wielkanocy
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 2500 m2 (1,5 km) jeszcze nie administrowany przez parafię
PLEBANIA: murowana, połączona z kościołem, ogrzewanie elektryczne, kanalizacja
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Bractwo Chrystusa Konającego, ministranci
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Bronisław Wołoszyn 1990–1992
ks. Franciszek Kijowski 2004–
ks. Konrad Woźniak 1992–2004
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Marcin Korcz, święcenia w 2003 r.
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1990–2006, małżeństw 1990–2006,
zmarłych 1990–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Franciszek Kijowski, mian. 12 I 2004 tel. 042 717-83-31

czynna pn-pt 9:00-11:00  17:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.