Archidiecezja Łódzka
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach
Proboszcz: ks. kan. Roman Ochnicki
Wikariusz:
Telefon: 43 677-50-09

Adres: Mikołajewice 32, 95-083 Lutomiersk
http://www.parafiamikolajewice.com.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1420 r. (abp gnieźnieński Mikołaj herbu Trąba)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w 1712 r. Powiększono kościół i dobudowano wieżę w 1812 r.; murowaną kaplicę dobudowano w 1880 r. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, trójnawowy. Nawa główna oddzielona od bocznych czterema parami kolumn. Budowę zakończono w 1872 r.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny barokowy z początku XVIII w. z rzeźbami św. Apostołów Piotra i Pawła. W ołtarzu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zasłaniany obrazem z podobizną św. Mikołaja. W 1888 r. zakupiono dwa ołtarze boczne: Przemienienia Pańskiego oraz św. Walentego. W 1880 r. dobudowano kaplicę murowaną, w której znajduje się ołtarz barokowy z 1640 r. z rzeźbami św. Kazimierza i św. Wojciecha oraz obrazem Najśw. Serca Jezusa. Ołtarz ten w 1998 r. poddany został w Toruniu gruntownej renowacji. Organy w stylu klasycystycznym.
W bocznym ołtarzu (lewa strona) znajduje się obraz Matki Bożej Różańcowej, pochodzący z pierwszej połowy XVIII w. W kościele znajduje się chrzcielnica barokowa, ławka-konfesjonał z obrazem św. Szymona z drugiej połowy XVIII w., 2 feretrony z obrazami Przemieniania Pańskiego i Niepokalanego Poczęcia NMP, ludowa figura św. Jana Nepomucena, krzyż barokowy (rzeźba) przy kropielnicy, podstawa pod paschał – barokowa.
Po prawej stronie kościoła (od głównego wejścia) stoi dzwonnica z 3 dzwonami. Dzwonnica przebudowana ok. 1954 r. W 2004 r. postawiono kapliczkę ku czci św. Franciszka z Asyżu, zwieńczoną krzyżem franciszkańskim.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Alfonsów – 1,5 km, Apolonia – 2, Chorzeszów – 6, Dziektarzew – 2, Hipolitów – 7, Jakubów – 8, Janowice – 5, Jesionna – 7, Józefów – 4, Julianów – 6, Kolonia Mikołajewska – 1,5, Legendzin – 4, Ludowinka – 4, Magdalenów – 2, Mikołajewice, wieś kościelna, Pelagia –7, Prusinowice – 7, Prusinowiczki – 5, Stanisławów – 8, Teodorów – 3, Włodzimierz – 3, Włodzimierzyk – 4, Wodzierady – 3,5, Wygoda Mikołajewska – 1, Wygoda Zalewska – 2, Wysieradz – 8, Zalew – od 2 do 3, Żytowice – 8

Dni powszednie

01 kwietnia - 30 września - godz. 18:00
01 października - 31 marca - godz. 17:00

Soboty

01 kwietnia - 30 września - godz. 18:00
01 października - 31 marca - godz. 17:00

Niedziele i święta

08:30 - (Kaplica w Żytowicach), 10:00, 12:00 (Msza św. z udziałem dzieci)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1700

ODPUST: Narodzenie NMP, 8 września;
Przemienienia Pańskiego, obchodzony w niedzielę po 6 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: sobota, niedziela i poniedziałek Zesłania Ducha Świętego

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,05 ha (400 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1909 r., murowana, kanalizacja (nowa łazienka), ogrzewanie centralne węglowe. Dom parafialny, tzw. organistówka, zbudowana w 1957 r., gdy proboszczem był ks. Zygmunt Jarczak.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica św. Maksymiliana Kolbego, w dawnej szkole – po przebudowie, w Żytowicach

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 5 kół, chór kościelny, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Henryk Borowy 1908–1930
† ks. Leon Mickiewicz 1930–1941
† ks. Jan Ostrowski 1945–1947
† ks. Franciszek Olszacki 1947–1951
† ks. Zygmunt Jarczak 1951–1961
† ks. Stefan Porczyk 1961–1962
† ks. Stanisław Malinowski 1962–1967
† ks. Zygmunt Kilijanek 1967–1969
† ks. Julian Ryznar 1969–1972
† ks. Aleksy Płuszka 1972–1982
ks. Henryk Leśniewski 1982–1991
ks. Franciszek Jaciubek 1991 – 2011
ks. Krzysztof Majacz 2011-
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Bronisław Bartkiewicz, wyśw. 1932 ks. Ryszard Olejnik, wyśw. 1977

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1802–2011, małżeństw 1775–2011,
zmarłych 1775–2011

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Roman Ochnicki, mian. 1 VII 2013 tel. 43 677-50-09

czynna pn-pt 9:00-10:00 16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.