Archidieczja Łódzka

Parafia Opieki Świętego Józefa i Matki Bożej z Góry Karmel w Łodzi

Proboszcz: o. Piotr Bajorek OCD
Wikariusz: o. Mirosław Treder OCD
Telefon: 42 650-74-78
Adres: Liściasta 9 91-357 Łódź
Strona internetowa: www.karmelicilodz.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania parafii: 26 XI 1974 r. bp Józef Rozwadowski
Konsekracja świątyni: 20 marca 1972 ks. bp. Józef Rozwadowski

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Budowa rozpoczęta 1933 r., styl: zmodernizowany, neogotyk. Kościół wraz z terenem przyległym odkupiono 30 VI 1960 r. od Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Wyposażenie kościoła:

W latach 1966–1969 zainicjowano nowoczesny wystrój wnętrza kościoła. To pierwsza na terenie Łodzi świątynia przebudowana według wskazań i dyrektyw Soboru Watykańskiego II według projektu salezjanina, ks. Tadeusza Furdyny, nawiązująca swym stylem mozaikowym do wczesnochrześcijańskich bazylik rzymskich. W absydzie prezbiterium, w jej centralnej części, znajduje się postać przedstawiająca św. Józefa, który trzyma - ofiarowuje przychodzącym - na rekach Dzieciątko Jezus, w bocznych częściach mozaiki spotykamy postaci: św. Teresy od Jezusa - matki reformowanego Karmelu - szesnastowiecznej mistyczki, dzięki której kult św. Józefa rozpoczął swój renesans w zakonie karmelitańskim i w Kościele powszechnym; św. Rafała od św. Józefa (Kalinowskiego) odnowiciela Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce na przełomie XIX i XX wieku i bł. Jana Pawła II siedzącego na papieskim tronie i trzymającego w rękach Adhortację apostolską "Redemptoris Custos", która w swej treści przedstawia postać, posłannictwo i duchowość św. Józefa. Na uwagę zasługują również witraże, które są przestawieniem Historii Zbawienia. W latach 1999-2002 zbudowano dwa boczne ołtarze: Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej z Góry Karmel (Szkaplerznej) z przepiękną i wierną kopią cudownej figury znajdującej się na Górze Karmel w Palestynie. Figura została poświęcona przez papieża Piusa XII w Watykanie. W kruchcie kościoła znajdują się doczesne szczątki Sługi Bożego - kandydata na ołtarze - o. Anzelma Gądka OCD, który ostatnie lata swojego życia spędził w łódzkim klasztorze Karmelitów Bosych. W 2011 roku dokończono pierwotny projekt kościoła, podnosząc o 12. metrów wieżę świątyni i umieszczając na jej szczycie oświetlony znak Krzyża, a nad drzwiami wejściowymi umieszczono przepiękny herb Zakonu Karmelitów Bosych. Poświęcenia podwyższonej wieży i herbu Zakonu dokonał, w dniu 15 sierpnia 2011 roku - metropolita łódzki, ks. abp. Władysław Ziółek.
Dnia 1 maja 2013 roku ks. abp. metropolita Marek Jędraszewski wprowadził do kościoła Opieki św. Józefa relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Jana Pawła II oraz poświęcił w parku przykościelnym nową figurę św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, fundacji naszej karmelitańskiej Asysty.

Ulice należące do parafii

Ajnenkiela, Bema – nr 2-44; 1-47a, Czereśniowa, Dereniowa, Jagoszewskiego, Konarowa, Koniczynowa, Kruszynowa, Lewa, Liściasta – 4/8–104; 1-55a, Moczarowa, Osadnicza, Przedwiośnie, Sasanek – 2-40; 1–39a, Smolika, Sowińskiego – 2-36; 1-7, Storczykowa, Szczęśliwa, Szuwarowa, Szwajcera, Świetlana, Truskawkowa, Turzycowa, Zgierska – 180–186 i 157–183