Archidiecezja Łódzka
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach
Proboszcz: ks. kan. Sławomir Jałmużny
Wikariusz: ks. Andrzej Jastrzembski, ks. Sebastian Polak
Telefon: 44 714-14-43

Adres: 11 Listopada 17 , 95-040 Koluszki (pow. Łódź Wschód)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: październik 1904 r. (abp Teofil Chościak Popiel)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy w 1895 r. Kościół neogotycki – 3 nawy, zakrystia i kaplica, wieża, dach kryty blachą. Na wieży 3 dzwony. W 1896 r. ukończono główną nawę. W 1904 r. poświęcony przez bpa warszawskiego Teofila Chościak Popiela. W obecnym kształcie architektonicznym ukończony w 1921 r.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarze drewniane – główny z figurą Matki Bożej Niepokalanej i 2 boczne – ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Józefa; organy 14-głosowe po gruntownym remoncie w 2005 r., 3 dzwony na wieży.

Ulice należące do Parafii

Andersa, Batalionów Chłopskich, Bema, Brzozowa, Budowlana, Cmentarna, Głowackiego, Graniczna, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Krzemieniecka, Krzywa, Leśna, 11 Listopada, Ludowa, Maczka, Odlewnicza, Partyzantów, Piastowska, Piękna, Piłsudskiego, Poprzeczna, Reja, Reymonta, Rynek, Sikorskiego, Słoneczna, Sosnowa, św. Stanisława Kostki, Strażacka, ks. Ściegiennego, Targowa, Warszawska, Westerplatte, Wiejska, Wojska Polskiego, Wołyńska, Wyzwolenia, Zawiła, Złota, Żelazna, Żeliwna

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Długie – 3 km, Felicjanów – 2, Jeziorko – 5, Katarzynów – 1, Redzeń Nowy – 5, Słotwiny – 3, Stamirowice – 4–5, Stefanów – 4, Zygmuntów – 1

Dni powszednie

07:00, 07:30, 18:00

Soboty

07:00, 07:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 19:00 /VII-VIII/

w okresie wakacyjnym nie ma Mszy św. o godz. 13:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 10 000
ODPUST: Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 17–19 marca
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1998 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 3,3 ha (700 m)
PLEBANIA: zbudowana w latach 1900–1904, murowana, w stanie dobrym. Dom parafialny zbudowany w latach osiemdziesiątych. We wszystkich budynkach centralne ogrzewanie i kanalizacja
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. MB Miłosierdzia, na cmentarzu
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża dorosłych i młodzieży, Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Świętym, Koło Misyjne dorosłych i dzieci, duszpasterstwo kolejarzy, oaza, schola, asysta, chór, ministranci
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Ignacy Dąbrowski 1904–1923
ks. Zygmunt Hołdrowicz 1948–1962
ks. Zygmunt Gajewicz 1923–1927
ks. Tadeusz Szyszkiewicz 1962–1976
ks. Zygmunt Knapski 1927–1930
ks. Józef Masłowski 1976–1990
ks. Jan Rubaszkiewicz 1930–1934
ks. Edward Wieczorek 1990–1999
ks. Zygmunt Wertyński 1935–1938
ks. Kazimierz Pacholik 1999–
ks. Leon Leszczyński 1939–1948
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Kazimierz Bałczewski, wyśw. 1934
† ks. Grzegorz Kolasa, wyśw. 1969
† ks. Mieczysław Klimkiewicz, wyśw. 1935
ks. Paweł Sudowski, wyśw. 1978
† ks. Bolesław Kopytek, wyśw. 1936
ks. Andrzej Warszewik, wyśw. 1985
† ks. Anatoliusz Starzyński, wyśw. 1937
ks. Władysław Paś, wyśw. 1989
† ks. Władysław Balcerak, wyśw. 1939
ks. Jan Cholewa, wyśw. 1990
ks. Kazimierz Gorszwa, wyśw. 1944
ks. Sławomir Wojdal, wyśw. 1995
† ks. Bogusław Sygitowicz, wyśw. 1958
ks. Jarosław Fijałkowski, wyśw. 1996
ks. Tadeusz Jajkowski, wyśw. 1960
ks. Szymon Kurpies, wyśw. 2002
† ks. Zenon Witczak, wyśw. 1963
ks. Jarosław Życki, wyśw. 2002
ks. Stanisław Piórkowski, wyśw. 1965
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Zymon Kurpios, wyśw. w 2002. zakon pijarów
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Katarzyna Świderek, 2000, pasjonistka św. Pawła od Krzyża
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1904–2006, małżeństw 1904–2006,
zmarłych 1924–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Sławomir Jałmużny, mian. 30 VI 2019, tel. 44 714-69-28
Wikariusze:  ks. Andrzej Jastrzembski, mian. 30 VIII 2019
ks. Sebastian Polak – salwatorianin, mian. 29 VIII 2020

Rezydent: ks. Kazimierz Pacholik, tel. 609-565-940

 

czynna pn-pt 9:00-11:00

sb 9:00-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.