Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie
Proboszcz: ks. Zenon Miksa
Wikariusz: ks. Mateusz Wójtowicz
Telefon: 44 631-81-36

Adres: 3 Maja 3, 97-420 Szczerców
E-mail: pnnmp1367@gmail.com

http://www.parafia-szczercow.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 8 IX 1367 r. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Odbudowę obecnego kościoła parafialnego po zniszczeniach przez działania wojenne rozpoczęto w 1945 r. – architekt nieznany – styl neoromański. Zakończenie budowy w 1953 r. Konsekrowany 4 XI 1972 r. przez bpa Bohdana Bejze.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny drewniany odbudowany w latach 1950–1959, ozdobiony kolumnami i figurami apostołów Piotra i Pawła. W ołtarzu głównym umieszczone jest ogniotrwałe tabernakulum, powyżej obraz MB Częstochowskiej, a na zasuwie obraz św. Józefa. W kaplicy bocznej ołtarz z obrazem św. Teresy, w kaplicy św. Anny ołtarz z obrazem Świętej, dwa dzwony – Józef 663 kg i Matki Boskiej Częstochowskiej 426 kg, organy – 10-głosowe, Droga Krzyżowa wykonana z gipsu. Kościół ogrzewany.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

Bednarze – 5 km, Brzezie – 2, Grudna – 2, Józefina – 3, Kolonia Szczercowska – 3, Kościuszki – 2, Kozłówki – 2, Lubośnia – 4, Marcelów – 6, Niwy – 2, Podklucze – 2, Podżar – 4, Rudzisko – 5, Szczerców, miejscowość kościelna, Trakt Puszczański – 1,5, Zagadki – 3, Załuże – 2, Żabczanka – 2

Dni powszednie

07:00, 18:00 (17:00 zimą)

W każdą środę przed Mszą Świętą wieczorną - nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
W każdy pierwszy czwartek miesiąca - nabożeństwo pierwszoczwartkowe
W każdy pierwszy piątek miesiąca - nabożeństwo pierwszopiątkowe
W październiku - różaniec
W maju po Mszy Świętej o godzinie 18:00 - nabożeństwo majowe
W okresie Wielkiego Postu w piątki - Droga Krzyżowa

Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej, w I piątek miesiąca od godziny 16:00

Soboty

07:00, 18:00 (17:00 zimą)

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 12:00, 17:00

Po Mszy Świętej o godzinie 8:00 - modlitwa wypominkowa za zmarłych
Po Mszy Świętej o godzinie 10:00 - nabożeństwo według nastepującego porządku:
W pierwszą niedzielę miesiąca - adoracja Najświętszego Sakramentu
W trzecią niedzielę miesiąca - różaniec
Po Mszy Świętej o godzinie 17:00 - w październiku - różaniec, w okresie Wielkiego Postu - Gorzkie Żale, w maju - nabożeństwo majowe

Spowiedź podczas każdej Mszy Świętej

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 5100

ODPUST: Narodzenia NMP, 8 września, odpust połączony z dożynkami, 4 grudnia ku czci św. Barbary.

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: V niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2013 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,56 ha (800 m)

PLEBANIA: murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie, stan techniczny dobry

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Barbary, na cmentarzu grzebalnym

FORMY DUSZPASTERSTWA:Rada Duszpasterska, Żywa Róża, schola dziecięca, zespół młodzieżowy, chór parafialny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, ministranci, duszpasterstwo młodzieży
Spotkania formacyjne ministrantów: sobota, godz. 11:00
Spotkania formacyjne młodzieży: piątek, po Mszy Świętej o godz. 18:00

PROBOSZCZOWIE od 1921 r.:
ks. Cezary Goczałkowski 1921 – 1925
ks. Ignacy Kotlicki 1925 – 1926
ks. Franciszek Potapski 1926 – 1933
ks. Ludwik Laskowski 1933 – 1940
ks. Aleksander Kuleta 1945 – 1969
ks. Alojzy Puszczyński 1969 – 1976
ks. Józef Komperda 1976 – 2011
ks. Jan Bieda 2011 – 2012
ks. Jarosław Kłys 2012 – 2016
ks. Zenon Miksa 2016 –

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Józef Baranowicz, wyśw. 1924
† ks. Franciszek Grabiszewski, wyśw. 1932
† ks. Zygmunt Herczyński, wyśw. 1939
† ks. Janusz Wiśniewski, wyśw. 1963
ks. Grzegorz Jędraszek, wyśw. 1980
ks. Tadeusz Koziorowski, wyśw. 1980
ks. Antoni Pietras, wyśw. 1987
ks. Janusz Banachowski, wyśw. 1988
ks. Jerzy Rzepkowski, wyśw. 1988
ks. Wojciech Anglart, wyśw. 1989
ks. Sławomir Grabiszewski, wyśw. 1989
ks. Krzysztof Helik, wyśw. 2008
ks. Grzegorz Boras,wyśw, 2010

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Janusz Brzozowski SVD, wyśw. 1994

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych, małżeństw, zmarłych 1921–2016

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Zenon Miksa, mian. 1 VII 2016
Wikariusz: ks. Mateusz Wójtowicz, mian. 28 VIII 2018

poniedziałek - piątek: 09:00 - 10:00 oraz 16:00 - 17:00

sobota: 09:00 - 10:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.