Archidieczja Łódzka

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie

Proboszcz: ks. Władysław Pietrzyk
Telefon: 608-634-667
Adres: Łękawa 11 97-413 Bełchatów
Strona internetowa: www.parafialekawa.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1931 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Pierwszy kościół z 1773 r. modrzewiowy spłonął 26 III 1941 r. Kościół ten i plac przykościelny został ofiarowany parafii łękawskiej przez harcerzy z Zagłębia, którzy otrzymali pałac i park w darowiźnie od dziedzica Przedpełskiego. W 1931 r. była możliwość erygowania parafii, która miała już swój własny kościół. Drugi, już nieistniejący, przeniesiony został z Łodzi (z parafii św. Antoniego) w 1951 r. W październiku 1996 r., po otrzymaniu przez parafię spadku w wysokości 7700 funtów po śp. Antoninie Zalewskiej z d. Madejczyk, zmarłej w Anglii, pojawia się myśl budowy nowej, murowanej świątyni. Po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Łódzkiego i załatwieniu wszelkich formalności 22 IV 1997 r. przystąpiono do budowy nowej świątyni wg projektu architektów Dariusza Witasiaka i Pawła Marciniaka. Murarzami byli górale z Kacwina. Przy wielkiej ofiarności i zaangażowaniu parafian oraz darczyńców: KWB Bełchatów, Elektrowni Bełchatów, Stomilu Bełchatów, Wójta Gminy Bełchatów i indywidualnych ofiarodawców w ciągu jednego roku została wybudowana nowa, murowana świątynia. Ze względu na to, iż stary kościół był w centralnym miejscu placu kościelnego, trzeba było obudowywać istniejącą świątynię. Dzięki temu wierni nie byli pozbawieni Domu Bożego. Kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II w Łodzi 13 VI 1987 r., został wmurowany przez bpa Adama Lepę 20 VII 1997 r. jako wotum wdzięczności w 10. rocznicę wizyty Ojca Świętego w Łodzi. Po 11 miesiącach stanęła już nowa świątynia i można było stary kościół rozebrać. W Niedzielę Palmową 5 IV 1998 r. została odprawiona pierwsza msza święta w nowej świątyni. Trwały dalsze prace wykończeniowe, 7 VI 1998 r. abp Władysław Ziółek dokonał poświęcenia świątyni, ofiarowanej Panu Bogu u progu trzeciego 1000-lecia chrześcijaństwa. 12 IX 1999 r.
bp Adam Lepa dokonał aktu konsekracji świątyni.

Wyposażenie kościoła:
Kościół jednonawowy: ołtarz główny MB Łękawskiej, organy przenośne – elektroniczne; 2 dzwony: z 1992 i 2000 r. Droga Krzyżowa malowana na blasze, klęczniki z XIX w, krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa, figura Jezusa Dobrego Pasterza (do konserwacji).

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Kalisko – 1 km, Kąsie – 2, Łękawa, wieś kościelna, Wólka Łękawska – 3, Zawadów – 3