Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu
Proboszcz: ks. Paweł Szubert
Wikariusz: ks. Michał Żarnecki ks. Marcin Pawłuszewicz, ks. Robert Arndt
Telefon: 42 716-76-69 - kancelaria
Fax:

Adres: Parzęczewska 70 , 95-100 Zgierz
http://www.rozancowa.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowany w latach 1996–2000 wg projektu architekta Aleksego Dworczaka. Poświęcony w stanie surowym 31 XII 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka. Koncelebrowany 12.06.1012 r. przez Metropolitę Władysława Ziółka. Współkosekratorami byli Ks. Kanonik dr Krzysztof Kołodziejczyk, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Zgierzu i Ks. Kanonik Zdzisław Sudra, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Zgierzu. 3-nawowy, z dzienną kaplicą Miłosierdzia Bożego, z chórem i zewnętrznym balkonem nad wejściem, z jedną wieżą. Przed wejściem do kościoła po prawej stronie w 2003 r. na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II postawiono pomnik Papieża. W cokole pomnika tablica upamiętniająca 85. rocznicę odzyskania niepodległości oraz Rok Różańca św.: październik 2002 – październik 2003. Natomiast po lewej stronie wejścia do kościoła stoi 2-metrowa figura św. Ojca Pio - w kwietniu 2009 roku przeniesiona z prawego ołtarza bocznego. Nad balkonem umieszczona jest figura Matki Boskiej Fatimskiej. W okół kościoła znajduje się 14 stacji do Drogi Krzyżowej oraz 20 Kaplic Różańcowych, wzdłuż których biegnie droga procesyjna.
Wyposażenie kościoła:
Na ścianie centralnej prezbiterium – drewniana nastawa ołtarzowa zwieńczona 3-metrowym krzyżem, w ołtarz wmontowany jest obraz Matki Boskiej Różańcowej autorstwa Lecha Wadlewskiego, zasłaniany ruchomym obrazem Matki Boskiej Fatimskiej ze św. Janem Pawłem II malarstwa artysty malarza Klaudiana Kołodziejskiego z Łodzi, tabernakulum z tronem do wystawiania Najświętszego Sakramentu, mensa, 6 mosiężnych świeczników, ołtarz soborowy, ambona marmurowe, potrójny mosiężny świecznik – duży stojący, świecznik pod paschał, krzyż metalowy procesyjny. Boczne ołtarze marmurowe z mozaiką (prawy ukazuje postacie św. Ojca Pio oraz papieża Jana Pawła II, lewy przedstawia scenę Chrztu Pańskiego). W kościele znajduje się 14 stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Lecha Wadlewskiego. Jego oświetlenie to: 5 żyrandoli, 20 kinkietów 3-żarówkowych, 14 kinkietów 2-żarówkowych. Posiada dzwony elektroniczne, nagłośnienie, dwie nagrzewnice gazowe (nadmuchowe) ROBUR, ławki, centralne ogrzewanie gazowe kaplicy, zakrystii, pomieszczenie dla chóru, ministrantów.
Kaplica dzienna Miłosierdzia Bożego: ołtarz marmurowy z cegły klinkierowej z mensą marmurową, w ołtarzu oświetlona wnęka z relikwiami św. Faustyny, tabernakulum, duży obraz Miłosierdzia Bożego autorstwa Lecha Wadlewskiego, konfesjonał, ławki, 4 ołtarzyki z relikwiami świętych: Ojca Pio, Jana Pawła II, Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i bł. Jerzego Popiełuszki.

Ulice należące do Parafii

Bazylijska – obie strony od Gałczyńskiego do końca, św. Andrzeja Boboli, Cegielniana,Czereśniowa, Dojazdowa, Dębowa, Działkowa,Główna, Drzymały, Gałczyńskiego – str. prawa do Kamiennej, Grotnicka, Grudzińska, Jabłoniowa, Jasna, Jedlicka, Jesienna, Kamienna – str. parz. do Witkacego, od ul. Witkacego str. prawa i lewa do końca, Kamińskiego,Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kontrewers, Kręta, Krogulec, Kwiatowa, Lawędowa, Łęczycka – nr nieparz. 61–109, Miodowa, Mikołajczyka, Modrzewskiego, Morska, Niemena, Norwida, Obrońców Warszawy, Obywatelska, Osiedlowa, Ozorkowska – nr niep., Parkowa, Parzęczewska – od Gałczyńskiego do końca obie str., Podmiejska, Pogodna, Plonowa, Radosna, Rataja, Reja, Relaksowa, Romantyczna, Rozrywkowa, Rzepakowa, Staffa, Staszica, ks. Suchowolca, Supraska, Szczęśliwa, Świętojańska, Turystyczna, Tuwima – str. prawa, Wesoła, Wiosenna, Wiosny Ludów, Witkacego, Witosa, Wycieczkowa, Zagrodowa, Zielona, Boya Żeleńskiego, Żniwna.

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębie Dolne – 4 km, Jastrzębie Górne – 5, Lućmierz – 3

Dni powszednie

07:00, 18:00, 18:30

Soboty

07:00, 18:00, 18:30

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 10:30,12:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 13 000; wiernych ok. 11 000
ODPUST: MB Różańcowej, obchodzony w II niedzielę października
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 5, 6, 7 października
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2010 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: wspólny dla parafii miasta
PLEBANIA: wybudowana w latach 1990–1994, murowana, jednopiętrowa, kanalizacja, gaz, woda, światło, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP, w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Bractwo Szkaplerzne, Bractwo Miłosierdzia Bożego, Bractwo św. Michała Archanioła, Bractwo Światła, Grupa Modlitewna św. Ojca Pio, Legion Małych Dusz, asysta, ministranci, Grupa Modlitewna modlitw za Ojczyznę, biblioteka im. św. Jana Pawła II.

PROBOSZCZOWIE od 1989 r.: –
ks. Jerzy Kowalczyk 1989–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Marcin Czajkowski, wyśw. 1994

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
S. (Beata) Klara Domańska, 1994, siostra MB Miłosierdzia
S. Mucha Monika – Zgromadzenie Sióstr św. Karola Boromeusza
S. Maria Aleksandra Kowalska – Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
S. Wanda Bursiewicz i S. Paulina Bursiewicz – Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1990–2006, małżeństw 1990–2006,
zmarłych 1990–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Paweł Szubert, mian. 1 VII 2016 tel./fax 42 715-10-42
Wikariusze:
ks. Michał Żarnecki tel. 606 267 177
ks. Marcin Pawłuszewicz, mian. 29 VIII 2020
ks. Robert Arndt, mian. 30 VIII 2019

czynna  pn-pt 9:00-10:00  16:00-17:30

sb 9:00-10:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.