Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej
Proboszcz: ks. Wojciech Błaszczyk
Wikariusz: ks. Paweł Wronkowski
Telefon: 505-80-40-02

Adres: ul. Majora Hubala 82, 95-054 Wola Zaradzyńska
E-mail: wola-zaradzynska@archidiecezja.lodz.pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Ulice należące do Parafii

od strony północnej:ul.Zastawna od ul.Promowej do ul.Lucernianej
od strony wschodniej:ul.Lucerniana od ul.Zastawnej(obie strony) wraz z ul.Kaczeńcową,Liliową,Różaną i Kwiatową,ul.Cegielniana(obie strony)od ul. Lucernianej do ul. Pabianickiej,ul. Guzewska(obie strony)wraz z ul. Krzywą od ul. Pabianickiej do drogi przez wieś Prawda;
od strony południowej:droga przez wieś Prawda(obie strony)do ul. Granicznej;

Dni powszednie

17:30, 18:00

Soboty

17:30, 18:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 18:00

Dnia 27 czerwca 2008 roku Ksiądz Arcybiskup doktor Władysław Ziółek Metropolita Łódzki podpisał dekret erygujący nową Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej.Treść dekretu została ogłoszona publicznie,w niedzielę 29 czerwca 2008 roku.Dekret wszedł w życie z dniem 01 lipca 2008 roku.

Proboszcz
ks. Wojciech Błaszczyk, mian. 6  VII 2019
Wikariusz
ks. Paweł Wronkowski, mian. 29 VIII 2020

czynna pn-pt 16:00-17:00

sb 9:30-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.