Parafia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Andrespolu
Proboszcz: ks. kan. Marian Górka
Wikariusz: ks. Paweł Wójtowicz
Telefon: 42 213-24-95

Adres: Krzywa 8 , 95-020 Andrespol
E-mail: andrespol@archidiecezja.lodz.pl

https://archidiecezja.lodz.pl/~andrespol
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 11 IX 1994 r. (abp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
W kwietniu 2000 r. przystąpiono do budowy nowej świątyni wg projektu arch. Aleksego Dworczaka i inż. Janusza Freya. Trzy nawy, boczna kaplica w przyszłości przeznaczona do użytku w dni powszednie. W bryłę świątyni wkomponowana jest wieża z krzyżem. Budowa trwa nadal. Kościół oddany do użytku i poświęcony 4 V 2003 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz z drewna, organy elektroniczne, Droga Krzyżowa, 1 dzwon, okna witrażowe z postaciami świętych, wszystkie drzwi metalowe.

Ulice należące do Parafii

Andrespol – Brzezińska, Chopina, Głogowa, Jęczmienna, Krótka, Krzywa, Lipowa, Mała, Orzeszkowej, Paderewskiego, Podlaska, Pokojowa, Patriotyczna, Rokicińska, Świerczewskiego, Urocza, Wieniawskiego, Wysoka, Zaułek, Zapolskiej Zduńska, Żytnia

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Andrespol, miejscowość kościelna, Kraszew – 0,5–2 km, Stróża – 3, Wiśniowa Góra – 0,5–3

Dni powszednie

17:00, 18:00

Soboty

17:00, 18:00

Niedziele i święta

07:30, 09:30, 11:30, 17:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3500

ODPUST: NMP Nieustającej Pomocy, 27 czerwca, obchodzony w najbliższą niedzielę po uroczystości

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: prowadzone są starania o utworzenie w najbliższym czasie

PLEBANIA: kaplica zaprojektowana pierwotnie jako Dom Katechetyczny przez 9 lat używana była jako tymczasowy kościół parafialny wraz z mieszkaniem proboszcza. Po oddaniu w stanie surowym kościoła do użytku nastąpiła przebudowa kaplicy na plebanię. W marcu 2005 r. plebania została oddana do użytku, a w niej są mieszkania ks. proboszcza i ks. wikariusza, pokój gościnny. Instalacja alarmowa.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Opieki Społecznej w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 56

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywy Różaniec – 6 kół, Liturgiczna Służba Ołtarza, Stowarzyszenie „Dobra Nowina”, Zespół Odnowy w Duchu Świętym, oaza młodzieżowa, działająca przy parafii grupa AA, asysta kościelna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Marian Górka 1994–

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Joanna Jaszczuk, 1993, bernardynka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1994–2006, małżeństw 1994–2006,
zmarłych 1994–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Marian Górka, mian. 29 VIII 1994 tel. 42 212-35-98
Wikariusz: ks. Paweł Wójtowicz, mian. 29 VIII 2007 tel. 42 213-24-95

czynna pn-pt 16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.