Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Okupie Wielkim
Proboszcz: ks. Stanisław Kopeć
Wikariusz:
Telefon: 43 675-11-29
Fax:

Adres: Sieradzka 10, 98-100 Łask Okup Wielki (pow. łaski)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 2 VII 1988 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół wybudowany jako kaplica katechetyczna na terenie parafii Marzenin.
24 III 1983 r. zatwierdzono plan realizacji. Wewnątrz budynek był przedzielony ścianą na miejsce kultu i miejsce katechezy dzieci szkolnych. Zakończenie budowy 1984 r. Poświęcenia dokonał 20 XI 1983 r. bp Józef Rozwadowski. W 1994 r. przystosowany tylko do funkcji kultowej. Na przełomie 1999 i 2000 r. dobudowano: prezbiterium, zakrystię i kaplicę przedpogrzebową. Rozebrana została ściana wewnątrz kościoła. W 1999 r. wymieniono okna.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz soborowy – drewniany, z dwoma stopniami, przytwierdzony do podium, Droga Krzyżowa, organy elektroniczne; dwa boczne ołtarze: Matki Boskiej i Miłosierdzia Bożego, dzwon „Maryja” o wadze 300 kg.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Kolonia Bilew – 0,5 km, Kopyść wieś – 1, Mikołajówek – 0,5, Okup Mały wieś – 0,5, Okup Mały osiedle, Okup Wielki, wieś kościelna, Ostrówek – 2, Zielencice – 3

Dni powszednie

17:00

Soboty

09:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 17:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1200
ODPUST: uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, obchodzony w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed uroczystością odpustową
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2005 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (1 km)
PLEBANIA: wybudowana w 1993 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 4 koła
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Jan Pawlak 1988–1999
ks. Zbigniew Guz 1999–2007
ks. Tomasz Promiński 2007-2015
ks. Leszek Kaźmierczak 2015-
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE:
ochrzczonych 1988–
małżeństw 1988–
zmarłych 1988–
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:
ks. Stanisław Kopeć, min. 6 VII 2019 tel.. 43 675-11-29

czynna pn-pt 15:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.