Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Romuald Jendraszek
Wikariusz: ks. Cezary Ochocki
Telefon: 42 255 45 06

Adres: Goplańska 11/13 , 91-463 Łódź
E-mail: nmplaskawej@op.pl

http://www.nmplaskawej.org
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 15 VII 1996 r. (abp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy kościoła we wrześniu 1998 r. wg projektu arch. Jana Gorgula, 3-nawowa hala w układzie bazylikowym, z dwiema kaplicami usytuowanymi w części zamykającej nawy boczne. Obecnie ukończony w stanie surowym zamkniętym.

Ulice należące do Parafii

Adwokacka, Bałucki Rynek – nr nieparz., Blacharska, Ceglana, Chopina, Ciesielska – nr nieparz., Chrobrego, Dolna, Dzika, Gęsia, Goplańska, Kochanowskiego 13, Krzyżowa, Limanowskiego – nr 9–25, Łagiewnicka – nr parz. 30–96A, Marcina, Murarska – 5, 5a, 7, 9, Profesorska, Sędziowska – 12 i 14, Snycerska, Stefana, Tokarska, Urzędnicza – 39, 41, Wspólna – nr nieparz., Zgierska – 31–75/81 i 50–110/120, Żabia, Żurawia

Dni powszednie

7:30, 18:00

W każdą sobotę o godzinie 17:30 modlitwa różańcowa.

W każdą drugą sobotę miesiąca spotkanie Żywego Różańca Rodziców za Dzieci(17:30 Różaniec, 18:00 Msza św. w tej intencji).

W pierwsze czwartki miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 następnie adoracja indywidualna do Mszy wieczornej.

W każdy wtorek po Mszach świętych Wypominki - modlitwy za zmarłych.

W środy po Mszach Świętych - Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Łaskawej.

W czwartki po Mszach Świętych - Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Kancelaria parafialna:
w dni powszednie: 8:00 - 8:30, 17:00 - 18:00;
w lipcu i w sierpniu: 8.00 - 9.00
w styczniu: 8:00 - 9:00: 15:30 - 16.00

INFORMACJE DODATKOWE:

Chrzty w naszej parafii są w każdą niedzielę o godz. 10:00, w I dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godz. 12:00.
Niezbędne dokumenty przy zgłaszaniu chrztu: akt urodzenia, zaświadczenie od chrzestnych z parafii na terenie obecnie której mieszkają, że mogą być chrzestnymi.

I Komunia Święta
Najbliższa niedziela po odpuście.
W roku 2014 - 11 maja (IIa - godz. 10:00, IIb - godz. 12:00).

Rocznica I Komunii Świętej
Następna niedziela po "komunijnej" /18 maja 2014/ o godz. 12:00.

Soboty

07:30, 18:00

W każdą sobotę o godzinie 17:30 modlitwa różańcowa.

W każdą drugą sobotę miesiąca spotkanie Żywego Różańca Rodziców za Dzieci(17:30 Różaniec, 18:00 Msza św. w tej intencji).

Niedziele i święta

08:00, 10:00,12:00 - Msza Święta dla dzieci, 19:00 - Msza Święta z udziałem zespołu młodzieżowego

święta zniesione: 07:30, 09:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6500

ODPUST: Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, obchodzony w drugą sobotę maja

PROBOSZCZOWIE:
ks. Romuald Jendraszek 1996–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1996– , małżeństw 1996– ,
zmarłych 1996–

PRACOWALI W NASZEJ PARAFII:
Wikariusz 1996 – 2013: ks. Zbigniew Pawlik, mian. 28 VIII 1999

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Romuald Jendraszek, mian. 15 VII 1996 tel. 42 255-45-06 w.25
Wikariusz: ks. Cezary Ochocki, mian. 27 VIII 2016 tel. 42 255-45-06 w. 22

 

czynna pn-pt 8:00 - 8:30  17:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.