Archidieczja Łódzka

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Jana Vianneya w Woli Kamockiej

Proboszcz: ks. Krzysztof Basztabin
Telefon: 44 616-11-92
Adres: Wola Kamocka 28 97-306 Grabica
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 17 XI 1929 r. (bp Wincenty Tymieniecki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Poświęcenie kamienia węgielnego – 10 VIII 1930 r. Plany kościoła sporządził i prowadził budowę Stanisław Kowalski. Kościół o uproszczonych formach neobarokowych, podłużny kształt z jedną nawą i dwie przybudówki, w jednej z nich znajduje się kaplica. Murowany o wysokiej podbudówce z kamienia łupanego. Zakończenie budowy 13 XI 1930 r. Poświęcony 8 XII 1930 r. przez bpa WincentegoTymienieckiego.
Wyposażenie kościoła:
Obraz Matki Boskiej Łaskawej z pocz. XVIII w. i św. Michała z poł. XVIII w., Droga Krzyżowa, dzwony.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Kamocin – 2 km, Lubanów – 1, Lubonia – 3, Lutosławice Rządowe – 2, Lutosławice Szlacheckie – 3, Ostrów Cegielnia – 1, Papieże Kolonia – 2, Parcela Grabicka – 2, Wola Kamocka, wieś kościelna, Żychlin – 4