Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie
Proboszcz: ks. ,Marcin Majda
Wikariusz: ks. Rafał Dobrowolski
Telefon: 44 631-50-56

Adres: Parzno 19, 97-415 Kluki
http://www.clickweb1407625.home.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1176 r. (abp gnieźnieński Jan II)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1903–1912, w stylu neoromańskim, wg projektu warszawskiego arch. Jarosława Wojciechowskiego, trójnawowy, poświęcony przez bpa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego (kamień węgielny położony 22 VIII 1905 r.), wysoka wieża nad kruchtą. Konsekrowany 14 IX 1969 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny bez nastawy, ale z pięknym tabernakulum, absyda spełnia rolę nastawy z centralną postacią Najświętszego Serca Pana Jezusa i 12 apostołami. Organy 14-głosowe, duży dzwon, ambona barokowa. Ponadto w wyposażeniu parafii: dwie rokokowe rzeźby nieznanych Świętych z drugiej poł. XVIII w., eklektyczny krucyfiks z 1826 r. (szkoła niemiecka). Pozostałe wyposażenie kościoła z końca XIX i pocz. XX w. Dwa boczne ołtarze współczesne z obrazami św. Anny i Matki Boskiej Częstochowskiej.


Zobacz więcej:

Historia kościoła parafialnego w Parznie


Budowa obecnej świątyni w Parznie


Dzieła sztuki i wystrój sakralny kościoła parafialnego w Parznie

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bełchatów, ulice: Grabowa, Łączna, Myśliwska; Adamów – 6 km, Anastazów – 6, Apolinów – 8, Cisza – 4, Domiechowice – 6, Emilin – 4, Firlej – 6, Imielnia – 2, Janów – 7, Józefów – 8, Kuźnica Lubiecka – 7, Laski – 2, Lesisko – 1, Lubiec – 10, Ławy – 7, Magdalenów – 12, Mikorzyce – 7, Parzno, wieś kościelna, Roździn – 3, Strzyżewice – 4, Wierzchy Kluckie – 4, Wierzchy Parzeńskie – 3, Wola Mikorska – 5, Zalesna – 4, Zbyszek – 7

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

09:00, 10:30(w Lubcu i Magdalenowie), 12:00, 13:00 (w Mikorzycach)

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 3000

ODPUST: uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego;
św. Anny, obchodzony w niedzielę po 26 lipca;

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 1, 2, 3 maja

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,49 ha (300 m)

PLEBANIA: zbudowana w 1983 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie, stan bardzo dobry, odnowiona i ocieplona w 2003 r. Stara plebania z 1880 r., w niej izba pamięci sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. MB Częstochowskiej w Mikorzycach
Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, w Magdalenowie
Kaplica pw. MB Nieustającej Pomocy, w Lubcu

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 10 kół, chór parafialny, ministranci, Rodzina Radia Maryja, Koło Przyjaciół Wandy Malczewskiej

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Mikołaj Lubowidzki 1918–1925; ks. Mieczysław Kmita 1945–1947
ks. Jan Rubaszkiewicz 1925–1930; ks. Stefan Chmiel 1947–1960
ks. Adam Susicki 1930–1931; ks. Władysław Puczyński 1960–1972
ks. Leon Łomiński 1932–1934; ks. Władysław Wójciak 1972–1984
ks. Jan Grodkiewicz 1934–1942; ks. Czesław Rosiak 1984–1999
ks. Tadeusz Graliński 1945; ks. Leszek Druch 1999–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Tadeusz Mielczarek, wyśw. 1941 ks. Stanisław Dwornik, wyśw. 1979
ks. Wiesław Rośniak, wyśw. 1970 ks. Mariusz Kuligowski, wyśw. 2001

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Andrzej Szubert OFM, wyśw. 1976

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Stanisława Sudak, 1960, córki Najczystszego Serca NMP
s. Janina [Zofia] Sudak, 1965, córki Najczystszego Serca NMP
s. Beata [Dominika] Otolińska, 1992, albertynka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1815–2006, małżeństw 1795–2006,
zmarłych 1795–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Marcin Majda, mian. 6  VIII 2019 tel. 44 631-50-56
Wikariusz: ks. Dobrowolski Rafał, mian. 30 VIII 2017 tel. 44 631-50-58


Zobacz więcej ->

czynna pn-pt 8:00-9:00  16:30-17:30

sb 8:00-9:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.