Archidieczja Łódzka

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie

Proboszcz: ks. ,Marcin Majda
Wikariusz: ks. Mateusz Maciejewski, ks. Marek Kordela
Telefon: 44 631-50-56
Adres: Parzno 19 97-415 Kluki
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1176 r. (abp gnieźnieński Jan II)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1903–1912, w stylu neoromańskim, wg projektu warszawskiego arch. Jarosława Wojciechowskiego, trójnawowy, poświęcony przez bpa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego (kamień węgielny położony 22 VIII 1905 r.), wysoka wieża nad kruchtą. Konsekrowany 14 IX 1969 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny bez nastawy, ale z pięknym tabernakulum, absyda spełnia rolę nastawy z centralną postacią Najświętszego Serca Pana Jezusa i 12 apostołami. Organy 14-głosowe, duży dzwon, ambona barokowa. Ponadto w wyposażeniu parafii: dwie rokokowe rzeźby nieznanych Świętych z drugiej poł. XVIII w., eklektyczny krucyfiks z 1826 r. (szkoła niemiecka). Pozostałe wyposażenie kościoła z końca XIX i pocz. XX w. Dwa boczne ołtarze współczesne z obrazami św. Anny i Matki Boskiej Częstochowskiej.


Zobacz więcej:

Historia kościoła parafialnego w Parznie


Budowa obecnej świątyni w Parznie


Dzieła sztuki i wystrój sakralny kościoła parafialnego w Parznie

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bełchatów, ulice: Grabowa, Łączna, Myśliwska; Adamów – 6 km, Anastazów – 6, Apolinów – 8, Cisza – 4, Domiechowice – 6, Emilin – 4, Firlej – 6, Imielnia – 2, Janów – 7, Józefów – 8, Kuźnica Lubiecka – 7, Laski – 2, Lesisko – 1, Lubiec – 10, Ławy – 7, Magdalenów – 12, Mikorzyce – 7, Parzno, wieś kościelna, Roździn – 3, Strzyżewice – 4, Wierzchy Kluckie – 4, Wierzchy Parzeńskie – 3, Wola Mikorska – 5, Zalesna – 4, Zbyszek – 7