Archidieczja Łódzka

Parafia Najświętszego Imienia Maryi

Proboszcz: Ks. Krzysztof Janiec
Wikariusz: Ks. Michał Dolaciński
Telefon: 426841018
Adres: Sopocka 23/29 93-490 Łódź