Archidieczja Łódzka

Parafia Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Łodzi

Proboszcz: ks. Przemysław Solarski SDB
Telefon: 42 671-84-91
Adres: Wodna 36 90-046 Łódź
Strona internetowa: http://wspomozycielka-lodz.pl/
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

Data erygowania: 24 V 1978 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowa w 1903 r., rozbudowa w 1924 r. Przemysłowiec E. Geyer wybudował przy ul. Wodnej Szkołę Rzemieślniczą i przekazał ją Towarzystwu Dobroczynnemu, które z kolei oddało ją Towarzystwu Rzemieślniczemu „Resursa”. Dzięki staraniom bpa Wincentego Tymienieckiego szkołę tę w 1922 r. przejęli salezjanie. 15 maja 1924 r. aktem darowizny Towarzystwo Salezjańskie otrzymało Szkołę Rzemiosł na własność. W tym samym roku Zarząd m. Łodzi przyznał sąsiedni plac na rozbudowę szkoły. Inżynier Lisowski wykonał nieodpłatnie plany, obejmujące kompleks budynków szkolnych, warsztaty i kościół. Wybudowano częściowo tylko budynki szkolne, z salą teatralną, i warsztaty. Salę teatralną przeznaczono na kaplicę, którą po 1926 r. poświęcił bp W. Tymieniecki. Przy kaplicy MB Wspomożenia Wiernych do czasu utworzenia parafii istniał samodzielny Ośrodek Duszpasterski. W latach 1981–1986 przeprowadzono gruntowny remont wejścia i całej kaplicy, nadając jej jednolity wystrój sakralny. W kościele nowa, ceramiczna ściana ołtarzowa, dębowe ławki oraz centralne ogrzewanie.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz MB Wspomożenia Wiernych z lat trzydziestych XX w., organy z Fabryki Organów S. Krukowski i Syn – Piotrków Trybunalski. Figury ks. Bosko i Miłosierdzia Bożego, wykonane przez Krystynę Solską w 1985 r., oraz figura ks. Jana Bosko przy wejściu do kościoła, wykonana przez Jerzego Martyka, na placu przed kościołem figura MB Wspo¬możenia Wiernych autorstwa Z. Kamińskiej. Ceramiczna Droga Krzyżowa z lat dwu¬dziestych XX w. Tabernakulum ogniotrwałe, wykonane w warsztatach szkolnych przez uczniów Gimnazjum Mechanicznego przy ul. Wodnej 34, prowadzonego przez salezjanów.

Ulice należące do parafii

Dowborczyków – nr 2–36, Fabryczna – 2–12 i 3–21, Kilińskiego – 136–180, Miedziana – 4–10, Nawrot – 54–82 i 55–81, Piłsudskiego – 39–55, Targowa – 2–44 i 9–81, Tuwima – 31–67 i 68–86, Tylna, Wodna – 10–42 i 15–47, Wysoka – 31–55 i 38–46, Złota – 2–12 i 3–9, pl. Zwycięstwa – 8–14 i 9–13