Kościół Akademicki Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej
Proboszcz: Rektor Kościoła: ks. kan. Mariusz Jersak
Wikariusz: Wicerektor Kościoła: Ks. Jarosław Adamiak
Telefon: 44 645 92 45
Fax: 44 645 92 45

Adres: Rycerska 3, Piotrków Trybunalski
E-mail: upanien@parafia.info.pl

http://www.upanien.parafia.info.pl
O parafii
Msze święte
Informacje

Rys Historyczny

nabożeństwa:
18:30, środa – Nowenna Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18:30, pierwszy czwartek miesiąca – w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych
18:30, pierwszy piątek miesiąca – ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18:30, pierwsza sobota miesiąca – ku czci Niepokalanego Serca Maryi
19:30, niedziela – adoracja Najświętszego Sakramentu

Ulice należące do Parafii

Kościół rektoralny leży na terenie par. św. Jacka.

Dni powszednie

17:30,18:00

Soboty

17:30, 18:00

Niedziele i święta

09:30, 11:30, 12:30 – z udziałem dzieci /poza feriami i wakacjami/, 20:00 – akademicka

duszpasterz:

Rektor Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek
ks. kan. Mariusz Jersak, mian. 1 VII 2014, tel. 44 645 92 45

Wicerektor Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek
ks. Jarosław Adamiak, mian. 1 IX 2017, tel. 44 645 92 45

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.