Parafia Chrystusa Króla w Łodzi
Proboszcz: ks. Marcin Grzelak
Wikariusz: ks. Jacek Kucharski, ks. Karol Skowroński; o. Tymoteusz Górecki CCG
Telefon: 42 686-26-77

Adres: ul. bpa W. Bandurskiego 55, 94-003 Łódź Łódź
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 15 II 1983 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół budowany w latach 1989–2000 wg projektu arch. Aleksego Dworczaka. Poświęcony 1 X 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz i wyposażenie kościoła tymczasowe. Droga Krzyżowa tradycyjne płaskorzeźby. Dzwony (Piotr, Paweł, Jan) ufundowane w 10. rocznicę powstania parafii. Organy elektroniczne.

Ulice należące do Parafii

Bratysławska – nr 2–24 i 1–19, Chodkiewicza, Grodzieńska, Kowieńska, Kozietulskiego, Krzemieniecka, Kusocińskiego – 1–37 i 2–18, Mińska, Narciarska, Piaski, Rajdowa, Retkińska – 1–67 i 2–22, Trójskok, Wileńska – 41–67 i 2–60, Wioślarska, Wróblewskiego – 100–134 i 59–89, Wyspiańskiego, kard. Wyszyńskiego – 2–12

Dni powszednie

07:00, 17:30, 18:00

Soboty

07:00, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 22 000

ODPUST: uroczystość Chrystusa Króla

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 1999 r. (bp Ireneusz Pękalski))

PLEBANIA: wybudowana w 1988 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Koło Miłosierdzia Bożego, Oaza Rodzin, Dziecięcy Żywy Różaniec, Krąg Teologiczny, Dzieło Pomocy dla Czyśćca, Krucjata Eucharystyczna, schola dziecięca, schola młodzieżowa, chór, Parafialny Klub Sportowy

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Edward Dudziński 1983–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Robert Jantczak, wyśw. 1991
ks. Maciej Łazarek, wyśw. 1991

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
Sławomir Podsiedlik, karmelita 2001
Krzysztof Augustyniak, nowicjat Ojców Jezuitów

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1983–2006, małżeństw 1983–2006,
zmarłych 1983–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Marcin Grzelak, mian. 24 II 2019 tel. 042 686-15-53
Wikariusze: ks. Andrzej Kociołek, mian. 28 VIII 1999 tel. 042 688-75-17
ks. Jacek Kucharski, mian. 30 VIII 2017 tel. 42 688-76-30
ks. Karol Skowroński, mian. 30 VIII 2019 tel.42 688 73 07

o. Tymoteusz Górecki CCG, mian. 30 VIII 2019

Rezydent: ks. prał. Edward Dudziński

Pomoc duszpasterska: ks. prof. Waldemar Gliński, mian. 30 VIII 2019

czynna pn-pt 10:00-12:00  15:30-17:30

sb 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.