Ciemnice i Groby Pańskie 2019
12:00 | 20.04.2019 | Wyświetleń: 1521 | Autor: ks. Paweł Kłys

1 – 2 – kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Łodzi
3-5 – kościół p.w. M.B. Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim
6 – 9  – kościół p.w. N.S. Jezusowego w Kurowicach
10 – 11 – kościół p.w. N.S. Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim
12 – 13 – kościół p.w. św. Michała Archanioła w Łodzi
14 – 15 – kościół klasztorny ss. Karmelitanek Bosych w Łodzi
16 – 17 – kościół p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi
18 – kościół p.w. św. Mateusza w Łodzi
19 – 21 – kościół p.w. św. Antoniego w Łodzi
22 – 23 – kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela w Łodzi
24 – 25 – kościół p.w. Chrystusa Króla w Łodzi
26 – 28 – kościół p.w. N.S.J. Łódź – Retkinia
29 – 30 – kościół p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi
31 – 32 – kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Łodzi
33 – kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie Łódzkim
34 – kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Tomaszowie Maz.
35 – 36 – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Łodzi
37 – kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Tomaszowie Maz.
38 – kościół p.s. św. Marka Ewangelisty w Łodzi
39 – 40 – kościół p.w. św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi
41 – kościół p.w. N.S. Jezusowego w Tomaszowie Maz.
42 – kaplica Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Łodzi
43 – kościół p.w. św. Wojciecha Łódź
44- 45 – kościół p.w. N. S. J. i św. Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi (fot. k. Dziatlik)
46 – 47 – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łodzi (fot. k. Dziatlik)
48 – 49 – Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i bł. o. Rafała Chylińskiego w Łodzi (fot. k. Dziatlik)
50 – 51 –  kościół p. w. Opieki św. Józefa i MB z Góry Karmel w Łodzi (fot. k. Dziatlik)
52 – 55 – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Buczku
56 – 57 – kościół p.w. Najświętszej Eucharystii w Łodzi
58 – 60 – kościół p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Łodzi
61 – 62 – kościół p.w. św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim

63 – kościół p.w. NMP Różańcowej w Nowych Chrustach


 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.