Autor: o. Natalis Stube OFM / Foto: Archiwum prywatne
Wyświetleń: 394
Poświęcenie tablicy ku czci bł. Anastazego Pankiewicza OFM
Udostępnij

W dniu kolejnej rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Anastazego Pankiewicza OFM, 20 maja br., w kaplicy Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Marka Marczaka. Po Mszy św. poświęcona została tablica ku czci bł. Anastazego i zawieszona na ścianie na kaplicy cmentarnej pw. św. Wincentego przy ul. Smutnej.

Po wygnaniu z klasztoru w lutym 1940 r. przez hitlerowców o. Anastazy zamieszkał u swoich przyjaciół – rodziny Gralińskich, którzy mieszkali w pobliżu cmentarza. Bronisław Graliński w latach przedwojennych i podczas samej wojny był zarządcą cmentarza w łódzkiej dzielnicy Doły.

Ojciec Anastazy rozkazem władz hitlerowskich miał zakaz sprawowania Eucharystii w dni powszednie. Dla łodzian Msze św. mógł odprawić tylko w niedziele we wspomnianej kaplicy cmentarnej, co czynił aż do aresztowania i wywiezienia do obozu przejściowego w Konstantynowie Łódzkim, a później do obozu koncentracyjnego w Dachau.

W uroczystości uczestniczyli księża z diecezji łódzkiej i ojcowie bernardyni wraz ze swoim Prowincjałem o. drem Egidiuszem Włodarczykiem OFM, który na ręce Matki Generalnej Zgromadzenia, s. Emanueli Łuczak ofiarował relikwię bł. Anastazego Pankiewicza – koralik z jego koronki serafickiej (franciszkański różaniec).

Początki Zgromadzenia Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla sięgają 1936 roku. Za swojego założyciela siostry uważają o. Anastazego Pankiewicza, który pragnął, aby siostry pomagały w dziełach, które stworzył – szkole i przyszłej bursie dla młodzieży. Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez biskupa łódzkiego Michała Klepacza w 1959 r.

Udostępnij