Autor: ks. Paweł Kłys / Foto-KEP
Wyświetleń: 1712
Jakie zadania ma Sekretarz Generalny w Konferencji Episkopatu Polski?
Udostępnij

W pierwszym dniu obrad 398. Zebrania Plenarnego KEP bp Marek Marczak - biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej został wybrany Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski. O zadaniach Sekretarza Generalnego KEP informuje Statut Konferencji Episkopatu Polski w artykułach 34 – 40 gdzie czytamy:

Art. 34.   Sekretarz Generalny kieruje Sekretariatem, który jest organem Konferencji Episkopatu Polski wspierającym Konferencję i jej Przewodniczącego w wykonywaniu statutowych zadań.

Art. 35.   Sekretarz Generalny jest wybierany spośród członków Konferencji przez Zebranie plenarne na okres pięciu lat. Funkcję tę można pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje.

Art. 36. Sekretarza Generalnego wspomaga Zastępca, zatwierdzany i odwoływany przez Zebranie plenarne na wniosek Sekretarza Generalnego. Funkcja Zastępcy wygasa w momencie zakończenia pełnienia urzędu Sekretarza Generalnego.

Art. 37. Sekretariat:

  • sporządza protokoły Zebrań Rady Stałej, Zebrań plenarnych i Rady biskupów diecezjalnych;
  • przekazuje program i materiały na Zebrania plenarne i Rady biskupów diecezjalnych członkom Konferencji, nie później niż dwa tygodnie przed Zebraniem, a protokoły i uchwały w stosownym czasie;
  • sporządza dokumenty na zlecenie Przewodniczącego;
  • informuje inne Konferencje Episkopatów o działalności i dokumentach, zgodnie z poleceniami Zebrania plenarnego, Rady biskupów diecezjalnych lub Rady Stałej;
  • prowadzi korespondencję Konferencji, Rady Stałej oraz Przewodniczącego;
  • prowadzi archiwum Konferencji, wszystkich jej organów oraz agend.

Art. 38.  Sposób działania Sekretariatu określa Regulamin Konferencji Episkopatu Polski, zatwierdzany przez Zebranie plenarne.

Art. 39. Sekretarz Generalny może być delegowany przez Przewodniczącego Konferencji do kontaktów z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a Państwem, z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej.

Art. 40. Sekretarzowi Generalnemu podlega Biuro prasowe, kierowane przez Rzecznika Konferencji, wybranego przez Zebranie plenarne, utrzymującego kontakty ze środkami społecznego przekazu. Biuro prasowe wydaje organ urzędowy Konferencji.

 

Udostępnij