Autor: Archidiecezja Łódzka
Wyświetleń: 421
„Kościół, który wyznaję. Między zgorszeniem a nadzieją” | spotkanie autorskie
Udostępnij

„Kościół, który wyznaję. Między zgorszeniem a nadzieją”- to tytuł najnowszej książki autorstwa ks. prof. Andrzeja Draguły. W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyło się spotkanie autorskie.

Organizatorem wydarzenia było Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń. W wydarzeniu wzięli udział klerycy, a także profesorowie łódzkiego Seminarium.

Jak możemy przeczytać na stronie wydawcy (WAM) autor nie daje banalnych odpowiedzi na nurtujące wielu ludzi pytania o Kościół, ale pisząc o sytuacji katolików, kwestii apostazji, przyszłości parafii czy seminariów duchownych, szuka przestrzeni wiarygodności oraz symptomów zmian. Wychodzi naprzeciw człowiekowi XXI wieku, jego oczekiwaniom i tęsknocie za wspólnotą ludzi wierzących, którym „radość i nadzieja, smutek i trwoga” współczesnych nie są obce. Nie traci wiary w to, że pojawiają się jaskółki zwiastujące wiosnę Kościoła w Polsce.

„W tej książce próbuję pisać tak, żeby uświadomić wszystkim nam, że kościół nie jest celem samym w sobie, ale jest ważny o tyle, o ile prowadzi do Pana Boga, albo nie prowadzi, utrudnia relację z Panem Bogiem, albo ułatwia. Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim czasie jest dużo dyskursu o Kościele i wielokrotnie pojawiały się pytani: co ksiądz myśli o…, dlatego postanowiłem napisać co ja o tym myślę”- mówi ks. prof. Draguła.

Ks. Andrzej Draguła (ur. 1966) – dr hab. teo­logii, profesor w Insty­tucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się teologią pastoralną w perspektywie kulturowej, związkami między teologią a kulturą oraz werbalną i ikoniczną komunikacją religijną. W Wydawnictwie WAM opublikował m.in.: Czy Bóg nas kusi? 55 pytań o wiarę; Plaża zbawionych. Kazania na czasie; Bóg incognito. Kazania z nadzieją.

Udostępnij