Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 664
„PRZYMIERZE” -  tematem grudniowego zjazdu Ekumenicznej Szkoły Biblijnej
Udostępnij

Rozpoczął się ostatni – w tym roku kalendarzowym – zjazd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej, która jest wspólnym dziełem Archidiecezji Łódzkiej i łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

W czasie grudniowego – trzeciego – zjazdu czwartego roku ESB – tematem przewodnim było „przymierze”, które Bóg zawiera z Narodem Wybranym. Swoje wykłady zaprezentowali:  ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Kościół Rzymskokatolicki) oraz prezbiter dr Włodzimierz Tasak - Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologicznego w Warszawie (Kościół Chrześcijan Baptystów).

O Izraelu, który jest jedynym adresatem przymierza z Bogiem oraz o przymierzu ogarniającym całą ludzkość przez krew Chrystusa mówił ks. Dariusz Kotecki. Natomiast o Narodzie Wybranym, który jest trwałym spadkobiercą przymierza. Przymierze we krwi Chrystusa rozciągnięte na pogan mówił prezb. Włodzimierz Tasak.

Kolejny zjazd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej będzie miało miejsce 13 stycznia 2024 roku. Wykłady dla nieobecnych słuchaczy udostępniane są w wersji elektronicznej po zakończeniu danego zjazdu ESB.

 

Ekumeniczna Szkoła Biblijna, która powstała w Łodzi w październiku 2019 to wspólny projekt Archidiecezji Łódzkiej oraz łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Informacja o powstaniu Szkoły – pierwszej jak dotąd w Polsce – została podana do wiadomości wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Celem nowo powstającej Szkoły Biblijnej ma być przede wszystkim pogłębienie życia chrześcijańskiego w świetle żywego Słowa Bożego, a także wprowadzenie w historię biblijną oraz egzegezę tekstu biblijnego. Szkoła ma pomóc poznać się nawzajem i wymieć doświadczeniem spotkania ze Słowem Bożym. Wykładowcami szkoły będą przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, którzy zaangażowani są w poznawanie, badanie, studiowanie, a także nauczanie Pisma Świętego.

Udostępnij