Autor: ks. dr Grzegorz Dziewulski
Wyświetleń: 767
Spotkanie księży odpowiedzialnych za ruchy i stowarzyszenia katolickie w diecezjach – Warszawa, 18 października 2022r.
Udostępnij
  1. Tematem wiodącym był dokument Komisji Nauki Wiary KEP Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich (2022) https://episkopat.pl/kryteria-eklezjalnosci-wspolnot-katolickich-dokument-komisji-nauki-wiary-kep/ . Delegat KEP ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich ks. Bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy i wikariusz generalny archidiecezji katowickiej, przypomniał o wcześniejszych wypowiedziach dotyczących eklezjalności ruchów: sługi Bożego ks. F. Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, (istotne cechy ruchu eklezjalnego - referat wygłoszony w Rzymie podczas spotkania przedstawicieli ruchów, 1981), ks. L. Giusanniego założyciela ruchu Communione e liberatione, ks. kard. J. Ratzingera ("Ruchy  kościelne  i  ich  teologiczne  miejsce" - konferencja wygłoszona na otwarcie światowego Kongresu Ruchów Kościelnych w Rzymie w roku 1998r.) i Jana Pawła II („Jak dobrze wiecie, sam Kościół jest ruchem” - spotkanie z uczestnikami I Międzynarodowego Spotkania Ruchów w Castel Gandolfo dnia 27 września 1981r.).

Wskazane w dokumencie kryteria eklezjalności powinny z jednej strony wejść w świadomość członków ruchów, a z drugiej – otrzymać swoje przełożenie na praktyczne postawy we własnych wspólnotach.

  1. O. A. Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, rozwinął w swoim przedłożeniu tematykę synodalności w ruchach i stowarzyszeniach katolickich – większa część uczestników spotkań w grupach synodalnych, nawet 2/3, to byli właśnie członkowie ruchów. Przypomniał, że choć niemała część  wypowiedzi miała charakter krytyczny (swoiste „gorzkie żale”), to wyrażały one przekonanie, że ludziom naprawdę zależy na Kościele. Nie do przecenienia jest też samo doświadczenie wspólnotowości, wypowiedzenia się i wzajemnego słuchania wraz z towarzyszącą mu postawą otwarcia, będącą też swoistym lekarstwem na postawy ekskluzywności czy wyniosłości w stosunku do „nie-swoich”.
  2. A. Schulz SJ podkreśliłwspólnotowość rozeznawania w Duchu procesów i struktur w Kościele i świecie(nie chodzi o indywidualne, jednostkowe doświadczenia) oraz konsultacyjny charakter wypowiedzi w grupach (władza wprowadzania zmian w Kościele należy do Ojca Świętego i księży biskupów).

Jako zadanie na najbliższy czas – przedłużenia przez papieża Franciszka synodu o synodalności na dwie fazy: w październiku 2023r i w październiku 2024r. oraz przygotowanie do jubileuszu 2025r. – wskazał pogłębienie świadomości eklezjalnej w oparciu o Konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen gentium i konstytucję duszpasterską o Kościele Gaudium et spes. Przypomniał też o znaczeniu dorocznego spotkania biskupa z ruchami oraz spotkań diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Ks. biskup zachęcił też do skorzystania z propozycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (szczegółowe informacje o programie i zasadach uczestnictwa: https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2022/10/zaproszenie-do-ogolnopolskiej-szkoly-ewangelizatorow ).

  1. W kolejnej części spotkania księża przedstawiciele z diecezji dzielili się swoimi doświadczeniami pracy z ruchami. „Gorącym tematem” wymiany doświadczeń okazała się kwestia mariologii w ruchu Wojownicy Maryi - stała się okazją do przypomnienia zasady: ruchy eklezjalne są miejscem i formą przyjmowania nauczania Kościoła i dostosowywania do niego swojej działalności.
Udostępnij