Autor: misericors.org
Wyświetleń: 876
2. Łódzki Kongres Świętej Faustyny, 3-4 września 2022 - zapowiedź
Udostępnij

W dniach 3 – 4 września 2022 r. odbędzie się w Łodzi – jedynym mieście w Polsce, którego patronką jest Apostołka Bożego Miłosierdzia, 2. Łódzki Kongres Świętej Faustyny. Wydarzenie organizowane przez Parafię św. Faustyny Kowalskiej pod hasłem “Apostołowie Miłosierdzia” będzie spotkaniem przedstawicieli parafii Świętej Faustyny i Miłosierdzia Bożego z całej Polski oraz wszystkich, którym bliskie jest posłanie św. Faustyny.

Honorowy patronat nad Kongresem objęli: ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz s. Miriam Janiec ISMM,przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Fundacja “Misericors” wraz z serwisem Get Mercy są jednym z patronów medialnych Kongresu!

– Chcemy przypomnieć, że Bóg wybrał Łódź na miejsce objawienia się Helenie Kowalskiej i przekazania jej Swojej woli powołania jej do życia konsekrowanego i świętości, że to w Łodzi padły słowa “Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?” – wskazuje w imieniu organizatorów ks. prał. Wiesław Potakowski, proboszcz łódzkiej parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej –  Celem Kongresu jest przede wszystkim pokazanie miasta Łodzi jako miejsca, gdzie zaczęła się droga świętej Faustyny w Apostołowaniu Miłosierdzia. Ponadto chcemy, aby Kongres był miejscem wymiany doświadczeń dotyczących kultu Bożego Miłosierdzia, św. Faustyny i realizacji misji bycia “Apostołami Bożego Miłosierdzia”.

♥ Wesprzyj Kongres —> TWOJĄ MODLITWĄ lub POSTEM!

Podczas Kongresu planowane są trzy panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości. Myśli przewodnie zaczerpnięte są z “Dzienniczka”, i dotyczą apostolstwa Miłosierdzia. Wśród wydarzeń towarzyszących zaplanowano m.in wprowadzenie do kościoła parafialnego relikwii bł. Michała Sopoćko, spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny.

Zwieńczeniem Kongresu Świętej Faustyny będzie Msza św. celebrowana w niedzielę 4 września o godz. 12.30 pod przewodnictwem metropolity łódzkiego, abpa Grzegorza Rysia, która zakończy również Jubileuszowy Rok 25-lecia Parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi.

 Program 2. Łódzkiego Kongres Świętej Faustyny

Formuła 2. Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny

Podczas Kongresu odbędą się trzy panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych Gości. W ramach panelu przewidziane jest krótkie wystąpienie każdego z prelegentów oraz debata. Planowane jest także włączenie do debaty uczestników Kongresu, poprzez zadawanie pytań prelegentom i krótkie wypowiedzi. Nad całością przebiegu panelu będzie czuwał moderator.

Tematy paneli

1. Miłosierny czyn
2. Miłosierne słowo
3. Miłosierna modlitwa

Wydarzenia dodatkowe

• Godzina Miłosierdzia
• wprowadzenie relikwii bł. Michała Sopoćko
• modlitwa dziękczynienia i uwielbienia – grupa “U źródła”
• Świadectwa Apostołów Miłosierdzia


! Uczestnictwo w Kongresie możliwe jest po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz uzyskania BEZPŁATNEGO biletu potwierdzającego uczestnictwo —> ZAREJESTRUJ SIĘ!


Organizatorem 2. Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny jest Rzymskokatolicka Parafia św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi – Plac Niepodległości 1. Kościół parafialny usytuowany jest pomiędzy dawnym Parkiem Wenecja, gdzie Helena Kowalska miała wizję Jezusa, a łódzką katedrą, gdzie usłyszała naglące wezwanie, aby wyjechać do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Współorganizuje: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

Odwiedź serwis internetowy —> Parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi

Święta Faustyna Kowalska jest patronką miasta Łodzi od 2005 roku. Liturgiczne wspomnienie Świętej i procesja z Jej relikwiami w dniu 5 października a także Festyn przed Świętem Miłosierdzia wpisały się na stałe w łódzki kalendarz. Są one promocją posłannictwa i osoby Patronki oraz samego miasta, w którym przed laty św. Faustyna żyła i pracowała. W Łodzi rozpoczęła drogę apostołowania Miłosierdziu Bożemu.

♥ Wesprzyj Kongres —> TWOJĄ MODLITWĄ lub POSTEM!


Prelegenci i moderatorzy 2. Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny:

 • ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki, członek Rady Stałej KEP, autor wielu publikacji, zarówno naukowych, jak i popularnych z zakresu historii, teologii i duchowości (“Skandal Miłosierdzia”), ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista,
 • ks. abp senior dr Władysław Ziółek – w latach 1986-2012 biskup diecezjalny, arcybiskup a następnie metropolita łódzki, członek Komisji Iustitia et Pax i Komisji ds. Kodeksu Prawa Kanonicznego KEP,
 • ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko – biskup pomocniczy diecezji białostockiej, wykłada w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku,
 • ks. dr hab. Jan Machniak – profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Duchowości UPJPII w Krakowie, autor wielu książek z dziedziny teologii duchowości,
 • ks. dr Waldemar Bartocha – notariusz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • ks. dr Michał Damazyn – wykładowca na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii najnowszej oraz teologii duchowości,
 • ks. dr Paweł Gabara – wykładowca homiletyki w WSD w Łodzi, redaktor “Niedzieli Łódzkiej”,
 • ks. prałat Juliusz Lasoń – kapelan szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia,
 • ks. Adam Jabłoński – kapłan diecezji łomżyńskiej, od 2016 r. naczelny kapelan więziennictwa,
 • o. Zdzisław Duma OFM – rekolekcjonista, misjonarz miłosierdzia, Asystent Prowincjalny Grup Modlitwy Ojca Pio Polski północnej,
 • ks. kan. Wiesław Kamiński – przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, duszpasterz Głuchych Archidiecezji Łódzkiej, lektor j. migowego w WSD w Łodzi, proboszcz par. św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi,
 • ks. kan. Jacek Tkaczyk – proboszcz par. św. Józefa Oblubieńca NMP i Narodzenia NMP w Dąbrowie-Pawlikowicach, w latach 1997-2014 wikariusz par. św. Faustyny w Łodzi,
 • s. Michaela Rak ZSJM – prowadzi w Wilnie Hospicjum bł. Michała Sopoćki dla dorosłych i dzieci,
 • s. dr Maria Faustyna Ciborowska ISMM – biblistka, posługuje w Stowarzyszeniu “Faustinum”, autorka publikacji o św. Faustynie,
 • Mirosław Orzechowski – scenarzysta, dziennikarz i publicysta,
 • Izabela Wolniakowska – liderka grupy modlitewnej “Pogotowie Miłosierdzia” przy par. św. Faustyny w Łodzi,
 • Rafał Bartos – lider grupy modlitewnej “U źródła”.

PATRONATY MEDIALNE nad Kongresem objęli:

“Apostoł Miłosierdzia”
“Orędzie Miłosierdzia”
Archidiecezja Łódzka – media
tygodnik “Idziemy”
tygodnik “Niedziela”
“Przewodnik Katolicki” edycja łódzka
Fundacja “Misericors.org” i serwis getmercy.org
Radio Niepokalanów
Radio Plus Łódź

Udostępnij