Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 871
Papieskie Błogosławieństwo dla wszystkich uczestników Liturgii Jubileuszowej

Podczas uroczystej liturgii celebrowanej pod przewodnictwem legata papieskiego - księdza kardynała Konrada Krajewskiego został odczytany dekret Penitencjarni Apostolskiej informujący o udzieleniu papieskiego błogosławieństwa w raz z załączonym Odpustem zupełnym, którego w imieniu Ojca Świętego udzielił zgromadzonym w świątyni jak i uczestniczącym w niej poprzez media kard. Krajewski.


PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 803/19/I

DEKRET

 

PENITENCJARIA  APOSTOLSKA,  na  mocy  władzy  przyznanej  jej  w  najspecjalniejszy  sposób  przez  Ojca  Świętego  Franciszka  – z  postanowienia  Opatrzności  Bożej  –  Papieża,  łaskawie  zezwala  Jego Eminencji  Księdzu  Kardynałowi  Świętego  Kościoła  Rzymskiego, Konradowi  Krajewskiemu,  Diakonowi  Najświętszej  Maryi  Niepokalanej  na  Eskwilinie,  Jałmużnikowi  Papieskiemu,  aby  na  zakończenie Najświętszej  Ofiary  sprawowanej  w  dniu  12  grudnia  2020  r.  na  uroczyste  rozpoczęcie  Jubileuszu  Archidiecezji  Łódzkiej,  wszystkim obecnym  jej  uczestnikom,  kierującym  się  duchem  pokuty  i przynaglonym  miłosierdziem,  udzielił papieskiego  Błogosławieństwa wraz  z złączonym  z nim Odpustem  zupełnym,  po  spełnieniu  zwykłych warunków (sakramentalna spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Wierni, którzy  pobożnie  przyjmą papieskie  Błogosławieństwo, choćby – z rozumnych powodów – nie brali fizycznie udziału w świętych obrzędach, ale w czasie ich sprawowania będą w nich uczestniczyć z należy tym usposobieniem ducha za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać Odpust zupełny, zgodnie z normami prawa. Jakiekolwiek prawa nie mogą się temu sprzeciwiać.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 13 czerwca w 2020 Roku Wcielenia Pańskiego.

Mauro kard. Piacenza
Wielki Penitencjarz

Krzysztof Nykiel
Regens