Autor: Kuria Metropolitalna Łódzka
Wyświetleń: 2442
Komunikat metropolity łódzkiego w sprawie biskupa Andrzeja Dziuby
Udostępnij

Kuria Metropolitalna Łódzka, z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego, publikuje komunikat w sprawie bp. Andrzeja Dziuby.

W następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska, w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka Vos estis lux mundi (art. 10 §1), upoważniła arcybiskupa metropolitę łódzkiego do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa Andrzeja Dziuby w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych diecezji łowickiej.

Etap diecezjalny dochodzeń został zakończony.

Ks. dr Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii

Łódź, dnia 23 października 2020 roku
KO-9.3-1207/2020

Udostępnij