Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 13305
Rekolekcje przed ingresem – Lectio Divina
Udostępnij

- Pan Jezus nam sobie nawzajem siebie zadał. Wiem, że z całym Kościołem w Łodzi modliliście się przez 9 miesięcy o nowego pasterza. Pan Jezus wysłuchuje próśb swojego ludu w różny sposób, ale ufamy, że dał swoją odpowiedź i chcemy, aby ją teraz przedłużył. Nie chcemy, aby na tym prostym fakcie mianowania biskupa dla Łodzi  nie poprzestać, stąd ta propozycja dla nas wszystkich, abyśmy przez najbliższe trzy wieczory razem posłuchali tego, co Duch Święty mówi do Kościoła! Byśmy mogli się zasłuchać w Ducha Świętego, ale także poddać się Jego działaniu! – mówił abp Grzegorz Ryś, rozpoczynając trzydniowe rekolekcje przed ingresem.

W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego, każdy kto przyjmuje święcenia lub składa śluby zakonne zobowiązany jest odprawić rekolekcje, aby w ten sposób duchowo przygotować się do pełnienia posługi w Kościele. Podobnie jest w przypadku biskupa, który obejmuje nową diecezję, stając na jej czele jako Pasterz.

W Archidiecezji Łódzkiej po przeszło dziewięciomiesięcznym oczekiwaniu na nowego arcybiskupa, urząd ten obejmie, już w sobotę 4 listopada, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, dotychczasowy biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej.

Przygotowując się do uroczystości ingresowych, ksiądz arcybiskup skierował list do każdego z kapłanów diecezjalnych i zakonnych posługujących na terenie diecezji i zaprosił ich, aby wraz z nim, wspólnie przeżyli trzydniowe skupienie. Odbędzie się ono w łódzkiej katedrze, w dniach 26-28 października tj. na tydzień przed ingresem.

W pierwszym dniu ćwiczeń rekolekcyjnych konferencję wprowadzającą w Lectio Divina i rozważanie Słowa Bożego poprowadził o. Krzysztof Wons - salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

- Lectio, Meditatio, Oratio i Contemplatio – to cztery części, z których składa się Lectio Divina. – tłumaczył rekolekcjonista z Krakowa. Lectio – polega na czytaniu z wiarą i uwagą konkretnego tekstu biblijnego tak, jak gdyby był przeznaczony przez Ducha Świętego tylko i wyłącznie dla ciebie. Meditatio – to zgłębianie tekstu oraz stawianie pytania: co Bóg mówi do mnie poprzez ten tekst? Oratio – to nic innego jak mówienie do Boga, a gdy słów zabraknie to trwanie przed Nim w Contemplatio – milczeniu i wielbieniu Go. – wyjaśnił ojciec salwatorianin.

Zauważył, - że jeśli nasz kontakt z biblią będzie jedynie tylko literalny, to nie usłyszymy tego, co mówi do nas Bóg i nie przeżyjemy wydarzenia osobistego spotkania z Bogiem, który mówi do mnie! Nie będę zdolny do głoszenia kerygmatu. który jest wydarzeniem, który musi mieć początek najpierw we mnie - głosicielu, a wówczas będę mógł głosić go innym! – mówił o. Wons.

Kończąc pierwsze spotkanie ksiądz arcybiskup podziękował wszystkim obecnym kapłanom za to, że zechcieli wraz z nim przezywać te rekolekcje oraz poprosił księdza arcybiskupa seniora Władysława o błogosławieństwo.

Pierwszy dzień zamyśleń rekolekcyjnych zakończyło kapłańskie spotkanie w domu biskupim, na które ksiądz arcybiskup zaprosił wszystkich duchownych.

Udostępnij
Galeria zdjęć