Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 1257
X ogólnopolska konferencja – „Kościół – Naród – Państwo 966-2016 – dzieje wierności"
Udostępnij

„Kościół – Naród – Państwo 966-2016 – dzieje wierności” to tytuł X ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w sobotę 15 października w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Organizatorem konferencji było Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – odział w Łodzi.

- „Dzisiejsza konferencja – mówi red. Krzysztof Nagordzki ,wpisuje się w narodowe obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski, dlatego ma taki a nie inny tytuł: „Kościół – Naród – Państwo 966-2016 – dzieje wierności”. Konferencja została podzielona na dwie części, dwie sesje, naukowo-profesorską i redaktosko-dziennikarską. Chcemy pokazać cały kontekst: wczoraj, dzisiaj i jutro. Patrząc na przeszłość, wytrwać w teraźniejszości, idąc z  nadzieją  w przyszłość.” – dodaje jeden z organizatorów.

Jako pierwszy ze swoim wykładem zatytułowanym „Karol Wojtyła/Jan Paweł II o Milenium Chrztu Polski”, wystąpił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. Wskazał on, na zdanie Kardynała Wojtyły, który mówił o fundamentalnym i teologicznym spojrzeniu na 966 rok, kiedy to Mieszko I przyjął chrzest, by zrozumieć co tak naprawdę, w wymiarach zbawczych się rozpoczęło dla Polskiego narodu. Kiedy natomiast Jan Paweł II przybył do Polski jako papież, w roku 1979 i 1983 roku, od obchodów milenijnych upłynęło już kilkanaście lat, ale on nadal kazał ten aspekt chrzcielny Polski wciąż podkreślać, ukazując szczególnie aspekt teologiczny i historiozbawczy. Pokazując jak bardzo ważna jest tożsamość narodu Polskiego, określona przez chrześcijaństwo, przez tę wrażliwość szczególnej pobożności narodu Polskiego jakim jest pobożność Maryjna. Zwracał uwagę na to, jak bardzo chrześcijaństwo przyjęte przez Mieszka I, ugruntowywane przez wielkich misjonarzy i biskupów, złączyło nas z losem innych bratnich narodów słowiańskich, które mniej więcej w tym samym czasie przyjmowały chrzest. Te słowa, były wielkim umocnieniem, dla krajów, w których sytuacja religijna była trudniejsza niż Kościoła katolickiego w Polsce.” – zaznaczył Arcybiskup.

Zebrani wysłuchali wykładów: „Chrzest Piastowiczów i denar Św. Piotra”, który przedstawił prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki oraz „Legiony 1914-1918 – Spadkobiercy Powstańców Styczniowych”, który zaprezentował red. Tomasz Łysiak, a także wykładu red. Bogusława Bajora noszącego tytuł: „Czy jesteśmy wierni Maryi – Królowej Korony Polskiej”.

„Chrzest Mieszka I i narodziny Kościoła w Polsce w średniowiecznym dziejopisarstwie i współczesnej historiografii”, to temat referatu, który przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazał on na to że –„Średniowieczni historiografowie, spoglądając na fakt Chrztu Mieszka, mówili o zaślubieniu Polski Chrystusowej, włączeniu w Kościół. Titmar podaje obraz Winnicy Pańskiej, że biskup Jordan – pierwszy biskup Polski, wiele się natrudził, zanim namówił polaków do uprawy Winnicy Pańskiej. Jest to pogłębiona refleksja teologiczna, którą można znaleźć w Kronice Polskiej Galla Anonima. Jest tam mowa o niebiańskiej światłości, która nawiedziła w momencie Chrztu Mieszka, całe królestwo Polskie i całą Polskę oświeca. Tak wiec Polska jest złączona z Kościołem jako matką od samego początku.” – mówił profesor Ożóg.

Konferencje organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy - oddział w Łodzi, organizowane są od 2006 roku, a ich inicjatorem jest Ksiądz Biskup Adam Lepa, Biskup Senior Archidiecezji łódzkiej, który w latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów (CEEM).

Udostępnij
Galeria zdjęć