Autor:
Wyświetleń: 9505
Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś - konsekracja dziewicy w Łodzi
Udostępnij

Obrzęd konsekracji dziewicy, obył się w kościele oo. Jezuitów w Łodzi, a przewodniczył jej ksiądz biskup Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.

Ojciec Remigiusz Recław, duchowy opiekun wspólnoty Mocni w Duchu, do którego należy nowa dziewica konsekrowana, przed rozpoczęciem liturgii przedstawił ją w słowach:

- „Anna Jaworska, jest 12 dziewicą konsekrowaną w Archidiecezji Łódzkiej, 8 we wspólnocie Mocni w Duchu, 3 w zespole Mocni w Duchu – działającym przy ośrodku Odnowy w Duchu świętym, przy Kościele oo. Jezuitów w Łodzi. Pochodzi z Elbląga, tam się urodziła i spędziła dzieciństwo. Anna pracuje w Łodzi, w Domu Miłosierdzia, działającym przy parafii oo. Jezuitów i posługuje tam jako psycholog, jest certyfikowanym terapeutą i odpowiada za wszystkich terapeutów Domu Miłosierdzia.”

Podczas liturgii Mszy świętej, zaraz po ewangelii, kandydatka do stanu dziewic konsekrowanych, został przez kapłana wezwana po imieniu, a na to wezwanie odpowiedziała - Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś! Następnie w homilii Ksiądz Biskup, ukazał postać Maryi jako Tej, która zdolna była, za łaską Bożą, pogodzić w sobie powołanie do bycia Matką, pozostając Dziewicą. Do tego – jak powiedział biskup Marczak, wezwana jest, na wzór Maryi, każda dziewica konsekrowana.

- „Osoba Bogarodzicy pozwala wszystkim ludziom, zwłaszcza wszystkim kobietom, dzisiaj tobie Anno, dostrzec, w jaki sposób te dwa wymiary, dwie drogi osobowego powołania kobiety, wzajemnie się tłumaczą i dopełniają. To, co w porządku natury wyklucza się jako niemożliwe, dziewictwo i macierzyństwo, w przypadku Maryi Dziewicy i Matki, staje się realne w porządku nadprzyrodzonym. Maryja, która dziś staje przed nami jako Matka Boga i Matka człowieka, powinna być dla ciebie, droga Anno, cenną inspiracją. Powinna być cenną inspiracją dla każdej kobiety, zwłaszcza konsekrowanej, do podjęcia macierzyństwa duchowego, jako szczególnej drogi swego powołania. Macierzyństwo, bowiem nie wyczerpuje się w akcie fizycznego zrodzenia człowieka, ale znajduje swoje nieograniczone spełnienie w płaszczyźnie duchowej. Toteż od Maryi, Matki Bożej, Tej, którą dziś wysławiamy, każda dziewica konsekrowana, może i powinna uczyć się bycia duchową matką.
Macierzyństwo w porządku duchowym jako rodzenie z wiary i do wiary, może być udziałem każdej kobiety, niezależnie od jej stanu. Także wówczas, gdy nie jest matką w sensie fizycznym. Pod tym względem Boże Rodzicielka jest Archetypem macierzyństwa duchowego, które nadaje głęboki sens i cel kobiecemu powołaniu do życia konsekrowanego.”

Po wyznaniu wiary, rozpoczął się obrzęd konsekracji. Po modlitwie Biskupa, kandydatka do stanu konsekrowanego, położyła się krzyżem, a wszyscy zebrani w litanii do Wszystkich świętych, wzywali Bożych łask dla niej. Następnie została odmówiona modlitwa konsekracyjna, poświęcona obrączka – widomy znak konsekracji oraz brewiarz.

Obrzęd konsekracji dziewic, wywodzi się z tradycji biblijnej i dokonuje się zawsze w święto Maryjne. Przez ten obrzęd, Kościół wyraża swoją miłość do dziewictwa, oraz błaga w nim Boga o łaskę dla dziewic i zstąpienie na nich Ducha świętego. Dziewice poświęcone Bogu, z natchnienia Ducha świętego, ślubują czystość, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Dziewice chrześcijańskie zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami, powinny się oddawać pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Dziewicom zaleca się usilnie, aby dla lepszego spełnienia obowiązku modlitwy, odmawiały codziennie liturgię godzin, a zawłaszcza jutrznię i nieszpory. W ten sposób, łączą swój głos z głosem Chrystusa, Najwyższego Kapłana jak i Kościoła świętego. Będą nieustannie wielbić Ojca Niebieskiego i wypraszać zbawienie świata.

Pierwsza konsekracja dziewic w Archidiecezji Łódzkiej odbyła się dokładnie 10 lat temu, 1 stycznia 2006 roku. Wtedy dwie panny, po dziesięcioletnim przygotowaniu przez ojca Józefa Kozłowskiego, miały swoją konsekrację.

Udostępnij
Galeria zdjęć