Archidiecezja Łódzka
Wesprzyj łódzkich potrzebujących z Zupą na Pietrynie
12:00 | 16.05.2020 | Wyświetleń: 381 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Zupa na Pietrynie pomimo epidemii działa cały czas i co tydzień organizuje pomoc dla swoich Gości. W każdą niedzielę, obok łódzkiej katedry, ok. 250 osób bezdomnych, ubogich i bezrobotnych czeka w kolejce, aby otrzymać paczki z żywnością.

Pakiety wydawane na wynos zawierają pojemnik z ciepłym posiłkiem, kanapki, pieczywo, owoce, coś słodkiego. Dodatkowo, każdy potrzebujący może wziąć rozgrzewający kubek gorącej herbaty. Wolontariusze troszczą się też o bezpieczeństwo Gości podczas epidemii – dodają do pakietów środki czystości, tłumaczą im zasady dbania o higienę i zachowywania właściwego dystansu, a każdy, kto przychodzi po paczkę, ma dezynfekowane ręce.

Koszty środków bezpieczeństwa i czystości, produktów spożywczych i opakowań na wynos są jednak bardzo wysokie. Drugim wyzwaniem jest dla nas fakt, że nie mamy swojego stałego miejsca do gotowania. Do tej pory przygotowywaliśmy posiłki w gościnnych kuchniach, ale instalacje elektryczne w tych budynkach nie wytrzymywały obciążenia. Zupa na Pietrynie jest inicjatywą oddolną, nie ma żadnego stałego źródła finansowania. Działa dzięki zaangażowaniu oddanych wolontariuszy i hojności ludzi dobrej woli. Musimy przyznać, że skala potrzeb przerasta obecnie nasze możliwości finansowe.

Przez ostatnie dwa miesiące zapewnialiśmy pomoc potrzebującym dzięki środkom ze zorganizowanej przez nas zbiórki na zrzutka.pl. Wsparło nas w ten sposób bardzo wiele osób, którym jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Jednak żeby móc dalej pomagać tym, którzy do nas przychodzą, musimy sami poprosić o pomoc. W tym celu uruchomiliśmy w internecie drugą zbiórkę: https://zrzutka.pl/gotujdlabezdomnych.

Dzięki stowarzyszeniu Missio Quotidiana możemy przyjmować też wpłaty na subkonto Zupy na Pietrynie:

15 1140 2004 0000 3002 7975 5077

Każda złotówka pomoże nam w organizacji coniedzielnych akcji dla potrzebujących i w wyposażeniu bezpiecznej kuchni, dostosowanej do przygotowywania posiłków na tak dużą skalę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach, zajrzyj na https://www.facebook.com/zupanapietrynie/.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.