Archidiecezja Łódzka
„Milion dzieci modli się na różańcu” uczniowie z Katolickich Szkół SPSK w Łodzi modlą się o pokój na świecie
11:03 | 25.10.2019 | Wyświetleń: 531 | Autor: Szkoły SPSK ŁÓDŹ

W piątek po raz kolejny dzieci z wielu krajów świata modliły się na różańcu w intencji pokoju w ramach międzynarodowej akcji modlitewnej “Milion dzieci modli się na różańcu”. W Polsce akcję tę koordynuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Pomysł tej kampanii modlitewnej powstał w 2005 roku w stolicy Wenezueli, Caracas, podczas modlitwy różańcowej dzieci na zajęciach religii. Wychowawczyni opiekująca się grupą powiedziała wówczas: „Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze”.

To zdanie wypowiedział św. o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”. Tak rozpoczęła się akcja Milion dzieci modli się na różańcu. Konferencja Episkopatu Wenezueli wydała wkrótce zgodę na rozpoczęcie ogólnokrajowej akcji świeckich katolików związanych z „Ruchem Szensztackim” oraz Centralnym Komitetem Wenezuelskich Katolików (Consejo Nacional de Laicos Venezuela).

W tym roku szkolnym tę akcję modlitewną podjęły szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. W łódzkich szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, mających siedzibę w budynku przy ulicy Nałkowskiej 2, przygotowania spotkania modlitewnego podjął się pan dyrektor Marek Woźniak.

18 października o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zgromadziło się ponad 400 uczniów z trzech szkół : Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty i Technikum SPSK im. Świętej Faustyny Kowalskiej. Różaniec prowadził ojciec Tomasz Szok – franciszkanin – opiekun duchowy szkół. Dzieci i młodzież bardzo chętnie angażowały się w modlitwę. Wspólnota szkolna błagała Matkę Bożą o wyproszenie pokoju na świecie.
Z tej okazji Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich podarowało młodszym uczniom szkoły książkę „Wszystko o ..różańcu”.

W Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK w Łodzi modlitwa różańcowa jest żywa. Patronami szkoły podstawowej są Święte Dzieci z Fatimy, którym Matka Boża poleciła modlić się o pokój dla całego świata. Realizując Jej prośbę, modlimy się na różańcu. Codziennie w październiku na porannym spotkaniu odmawiamy jedną tajemnicę różańca. Na pamiątkę ślubowania nowi uczniowie dostają Pismo Święte i różaniec. Już od kilku lat prowadzone jest w niej Szkolne Koło Różańcowe. Na jednej z przerw chętne dzieci i młodzież z różnych klas i szkół gromadzą się w kaplicy szkolnej i odmawiają dziesiątek różańca. Uczestniczą w tej modlitwie dyrektorzy szkół Ewa i Marek Woźniak, którzy od początku prowadzą to koło. Dzieci dostają też specjalne książeczki, w których umieszczają naklejki – znak obecności na różańcu.

Mamy nadzieję, że 18 października na stale będzie w naszych szkołach jako dzień modlitwy różańcowej o pokój na całym świecie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.