Ksiądz Sławomir Szczyrba o planach Seminarium 35+ w Łodzi – wywiad
08:00 | 13.07.2019 | Wyświetleń: 2043 | Autor: ks. Paweł Kłys

Kiedy otworzymy stronę internetową Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń, które mieści się jeszcze w Krakowie, to w zakładce dla kandydatów znajdziemy informację o tym, że należy kontaktować się już z nowym księdzem rektorem – dziś jeszcze pełniącym obowiązki rektora ks. dr. hab. Sławomirem Szczyrbą – kapłanem Archidiecezji Łódzkiej.

O tym jak ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś złożył wizytę księdzu Szczyrbie – wykładowcy Teorii Poznania i Antropologii Filozoficznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, o emocjach towarzyszących propozycji łódzkiego pasterza, by stanąć na czele Seminarium 35+, a także o przygotowaniach do przeniesienia tej instytucji z Krakowa do serca Polski oraz o miejscu, gdzie będą mieszkali nowi klerycy przybywający do Łodzi, opowiada w wywiadzie udzielonym portalowi Archidiecezja Łódzka – ks. Sławomir Szczyrba.

– Jednym z argumentów, który pojawiał się, to ten, że od pewnego czasu miałem szeroki kontakt z osobami można powiedzieć 30+, a nawet 35 +. – tłumaczy ks. Szczyrba. – Do podjęcia się tego wyzwania, które postawił przede mną ksiądz arcybiskup przekonała mnie ciekawość. Ciekawość tych ludzi, którzy budzą się mając już dość długie doświadczenie życiowe – czego chcą więcej? Dlaczego chcą więcej? Co to dla nich oznacza? Tych odpowiedzi – jeszcze nie znam, ale dopytuję. Ta ciekawość była pierwszym motywem, by zgodzić się na propozycję metropolity łódzkiego. Natomiast drugim to było po prostu posłuszeństwo i miłość do Kościoła. Choć brzmi to bardzo górnolotnie, ale tak jest.– podkreśla przyszły rektor.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.