Archidiecezja Łódzka
Przyszli Diakoni Kościoła Łódzkiego
09:15 | 16.05.2019 | Wyświetleń: 3496 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już w najbliższą sobotę 18 maja siedmiu alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, otrzyma z Bazylice Archikatedralnej z rąk księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia Święcenia Diakonatu.

zobacz także: ABP RYŚ DO KLERYKÓW PRZED DIAKONATEM: BĘDZIECIE POSŁUGIWAĆ SŁOWU, KTÓRE MA SIŁĘ W SOBIE!

W krótkim filmie przyszli diakoni odpowiadają na cztery pytania mówiąc o tym, czym jest dla nich diakonat? Dlaczego chcą zostać diakonami w Kościele? Czego najbardziej się obawiają oraz uchylą rąbka tajemnicy – co powiedzą Jezusowi w czasie swoich święceń.

 

Poniżej publikujemy sylwetki przyszłych diakonów:

kl. Adrian Anielak – parafia p.w. św. Anny i NMP Matki Miłosierdzia w Wartkowicach

kl. Tomasz Grzejdziak – parafia p.w. św. Ignacego Loyoli w Suchcicach

kl. Jakub Hejduk – parafia p. w. św. Franciszka w Łodzi

kl. Piotr Kałuszka – parafia p.w. św. br. Alberta Chmielowskiego w Łodzi

kl. Orfeusz Malesa – parafia p.w. św. Jana Ewangelisty w Łodzi

kl. Ireneusz Słoma – parafia w Miękiszu Starym – Diecezja Przemyska

kl. Konrad Sulmirski – parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach


Zobacz także: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.