Kurs liturgiczny dla fotografów 08 czerwca
10:00 | 04.04.2019 | Wyświetleń: 11174 | Autor: Antoni Zalewski

Trzecia w tym roku edycja kursu dla fotografów i operatorów kamer planujących rejestrację celebracji liturgicznych odbędzie się w sobotę, 08 czerwca 2019 w Porszewicach.

Ukończenie kursu jest niezbędne do fotografowania i filmowania w obiektach sakralnych. Ilość miejsc jest ograniczona, zapisy potrwają od 01 kwietnia do 01 czerwca.

Zajęcia odbędą się w godz. 09.00-15.00.

Ramowy program:
09.00-10.00 „Zagadnienia prawne, celebracja sakramentu Chrztu św. oraz liturgii pogrzebowej”
10.15-11.30 „Celebracja I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania”
11.40-13.00 „Celebracja sakramentu małżeństwa”
13.30-15.00 „Poruszanie się w przestrzeni sakralnej – aspekty praktyczne”
15.00 Zakończenie kursu i rozdanie dokumentów.

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do rejestrowania przebiegu uroczystości liturgicznych. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne, prowadzone przez różnych wykładowców.

Spotkania dotyczą zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z obecnością w przestrzeni sakralnej, liturgii Chrztu świętego, liturgii ślubnej, pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania. Mają charakter wykładowo-warsztatowy – w trakcie każdej części uczestnicy mogą zadawać prowadzącym pytania.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i identyfikator. Ten ostatni należy okazywać podczas ustalania zasad fotografowania lub filmowania z gospodarzem miejsca. Identyfikator oraz zaświadczenie ważne są bezterminowo. W kursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy mieszkają lub planują prace w obiektach sakralnych na terenie archidiecezji łódzkiej.

Zapisy na kurs prowadzone są wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego i zakończą się najpóźniej 01 czerwca. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, lista uczestników może jednak zostać zamknięta wcześniej.

Wypełnienie formularza jest proste i nie wymaga żadnej wiedzy informatycznej. Trzeba się nią jednak wykazać załączając zdjęcie do identyfikatora. System przyjmuje tylko pliki zgodne z wymaganiami (jednym z nich są ściśle określone rozmiary: 413×531 punktów (3,5 cmx4,5 cm przy 300dpi).

Koszt udziału w kursie wynosi 125 złotych brutto (płatne na miejscu w dniu kursu).

Początek o godz. 09.00, planowane zakończenie – ok. godz. 15.00. Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z kawiarenki oraz zamówienia obiadu.

Kurs organizuje Komisja do Spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej. Dodatkowe informacje o kursie znajdą Państwo również na Facebooku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jestem zainteresowana kursem. Jakie potrzebne dane muszę podać i kiedy dokonać wpłaty?
Aby dokonać zapisu na kurs, należy wypełnić wszystkie rubryki znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty za kurs wnoszone są na miejscu gotówką, przed rozpoczęciem zajęć.

Chciałbym zapisać się na kurs. Podaję swoje dane: …
Nie prowadzimy zapisów mailowych. Jedyną formą zgłoszenia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Proszę o informacje czy zaświadczenie/identyfikator, które otrzymam jest ważne tylko na terenie archidiecezji łódzkiej czy w całym kraju?
Zaświadczenie nie jest pozwoleniem na fotografowanie. Jest jedynie dowodem na ukończenie kursu liturgicznego i w konsekwencji – znajomość rzeczy. A ponieważ zasady i przebieg liturgii w kościołach rzymsko-katolickich są w Polsce bardzo podobne, nie powinno być problemu z honorowaniem tego dokumentu poza granicami archidiecezji łódzkiej. Nie było w każdym razie takiego przypadku.

Czy można zapisać się na kurs telefonicznie?
Nie prowadzimy zapisów drogą telefoniczną ani mailową. Jedyną formą zgłoszenia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Czy udział w kursie daje mi gwarancję, że zostanę wpuszczony do każdego kościoła?
Nie. Zaświadczenie nie upoważnia do wstępu i rejestrowania uroczystości w każdym kościele. Jest jedynie dowodem na ukończenie kursu liturgicznego i w konsekwencji – znajomość rzeczy. Zgodę na pracę w obiekcie sakralnym wyraża każdorazowo jego gospodarz (np. proboszcz).

Czy kurs upoważnia do fotografowania także w kościołach niekatolickich?
Formalnie nie. Natomiast w trakcie kursu pojawiają się także wątki związane z obecnością w kościołach innych wyznań chrześcijańskich, organizatorzy przygotowali też krótkie poradniki z wypowiedziami duchownych m.in. luterańskich, prawosławnych i kalwińskich. Z konsultacji z nimi wynika, że ogólne zasady postępowania są bardzo podobne, a pokazanie identyfikatora nie będzie źle widziane.

Co się dzieje, jeśli zgubię identyfikator? Czy muszę brać udział w kursie ponownie?
Istnieje taka możliwość, ale nie ma takiej potrzeby. Na podstawie zaświadczenia, które obok identyfikatora otrzymują wszyscy uczestnicy kursu, wydawany jest identyfikator zastępczy. Kopię zaświadczenia (np. skan) należy przesłać wraz z prośbą na adres media@archidiecezja.lodz.pl. Koszta przygotowania dokumentu wynoszą 50 złotych i należy je pokryć przy odbiorze.

Czy dostanę fakturę VAT?
Istnieje możliwość otrzymania rachunku. Aby z niej skorzystać, należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć rubrykę „Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT” oraz wypełnić dodatkowe pola, które pojawią się w formularzu. Rachunek będzie do odbioru po dokonaniu wpłaty i zakończeniu zajęć.

Czy dostanę potwierdzenie wpłaty za kurs?
Tak. Każdy uczestnik kursu otrzymuje paragon fiskalny lub (jeśli wcześniej wyrazi taką potrzebę) fakturę VAT.

Jakiego rodzaju zdjęcie muszę przesłać w formularzu?
Chodzi o klasyczny portret, na jednolitym, jasnym tle. Format pliku to jpg o rozmiarach 413×531 punktów (3,5 cmx4,5 cm przy 300dpi). Osoby, które nie mają oprogramowania służącego do skalowania zdjęcia mogą skorzystać z jednego z bezpłatnych serwisów. Uwaga! System nie przyjmie zdjęć przesłanych w innych proporcjach. Przesłane zdjęcia będą sprawdzone i w uzasadnionych przypadkach organizatorzy kursu będą Państwa prosić o ponowne przesłanie fotografii. Najczęstszym problemem są zbyt małe rozmiary, zniekształcenie proporcji, umieszczenie fotografii na dużej powierzchni tła, fotografia wykonana na ciemnym tle lub nierównomierne oświetlenie twarzy. Warto pamiętać, że przesłane zdjęcie znajdzie się na identyfikatorze, który będzie Państwa wizytówką wobec gospodarzy kościołów.

Czy w tym roku będzie jeszcze jeden kurs?
Kursy liturgiczne dla fotooperatorów odbywają się na terenie archidiecezji łódzkiej dwa razy w roku – wiosną (w marcu/kwietniu) i jesienią (w listopadzie/grudniu). Ich terminy są ogłaszane minimum 2 miesiące wcześniej (to znaczy odpowiednio w styczniu i wrześniu) na stronie Archidiecezji Łódzkiej. Można jednak szukać dodatkowych terminów (czerwiec i październik), w których organizowane są kursy, jeśli pojawia się zainteresowanie ze strony fotografów i operatorów kamer.

Czy mogę zapisać się przez Facebooka?
Nie. Wydarzenie utworzone w portalu Facebook służy wyłącznie wymianie informacji i przekazywaniu dodatkowych materiałów video – zarówno przed kursem, jak i po nim. Profil poświęcony kursowi można znaleźć tutaj.

Wypełniam formularz i system informuje, że jest błąd pliku. A wszystko zrobiłem poprawnie. Czy jest jakiś błąd formularza?
Format pliku to jpg o rozmiarach 413×531 punktów (3,5 cmx4,5 cm przy 300dpi). Plik nie może być większy niż 200kB. Obydwa wymogi muszą być spełnione jednocześnie. Przygotowując zdjęcie do wysłania prosimy dokładnie określić jego rozmiar (błąd w tej kwestii jest najczęstszą przyczyną odmowy przyjęcia zdjęcia) – praktycznie wszystkie programy graficzne to umożliwiają.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.