Archidiecezja Łódzka
Kościoły Stacyjne Łodzi 2019- Kościół Najświętszego Imienia Jezus #30
21:30 | 10.04.2019 | Wyświetleń: 452 | Autor: Antoni Zalewski

„Kościoły Stacyjne i pielgrzymowanie do nich, w tym także do tego kościoła jest pielgrzymką w której chcemy odkrywać Kościół. Jego historię, jego grzeszność, jego świętość. Przede wszystkim też stawiamy samych siebie przed oblicze Boga. Spoglądamy w naszą przeszłość. Chcemy robić rachunek sumienia, a wołać do Boga o Jego miłosierdzie”- mówił Ksiądz Biskup Marek Marczak w kolejnym Kościele Stacyjnym.

W swojej homilii Ksiądz Biskup przypomniał słowa Chrystusa, który mówił: „jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” Bp Marczak zwrócił uwagę, że wielu ludzi chętnie wyznaje swoją wiarę, ale przestaje być jego uczniami kiedy nadejdzie czas próby. „Uciekamy od Jego nauki, kiedy trwanie przy niej domaga się zbyt wielkich wg. nas poświęceń. Niektórych zraża do Jego nauki to, że czasem jego głosiciele nie dają dobrego przykładu jak ją zachowywać. Niektórzy przestają być uczniami Pana Jezusa, bo chcą mieć spokój. Chcą uniknąć szyderstw i nietolerancji jakie spotykają tych, którzy otwarcie przyznają się do wiary”- mówił Ksiądz Biskup.

W swojej homilii Bp Marczak zwrócił uwagę także na to, że apostołowie także nie przeszli chwili próby. Dopiero po Zmartwychwstaniu i Zesłaniu Ducha Św. stali się jego uczniami na zawsze i wytrwali przy nim, aż do śmierci męczeńskiej. „Jezus przypomina nam: kto wytrwa aż do końca, będzie zbawiony.  Trzeba trwać w nauce Jezusa. Trzeba tę Jego naukę poznawać coraz głębiej i ciągle otwierać się na działanie Ducha Św. i wołać o Niego w naszym życiu. Trzeba ciągle tego Ducha Św. przyzywać, wielbić, ale także głosić Go innym”- dodał Ksiądz Biskup.