Archidiecezja Łódzka
Kościoły Stacyjne Łodzi 2019 – Kościół św. Wojciecha #8
20:10 | 14.03.2019 | Wyświetleń: 1350 | Autor: Antoni Zalewski

Parafia św. Wojciecha to kolejny kościół, który w okresie Wielkiego Postu staje się Wielkopostnym Kościołem Stacyjnym, gdzie wierni wraz ze swoim Biskupem tworzą wspólnotę modlitwy. Tego wieczoru Ksiądz Arcybiskup Senior Władysław Ziółek przewodniczył Mszy Św., a w swojej homilii mówił o tajemnicy modlitwy.

Ksiądz Arcybiskup odwołał się do słów samego Chrystusa, który w Środę Popielcową zwraca uwagę na modlitwę jako na jeden z ważnych punktów programu wielkopostnego. Arcybiskup zwrócił uwagę, że w dzisiejszej Mateuszowej Ewangelii, Chrystus przekonuje nas, abyśmy modlili się wytrwale przedstawiając Ojcu Niebieskiemu wszystkie nasze sprawy, wierząc, że zostaną one wysłuchane.

„Dziecko zawsze może liczyć na spełnienie prośby kierowanej do rodziców. Ojciec lub matka nie podadzą kamienia czy węża jeśli dziecko prosi o chleb lub o rybę”- zaznaczył Ksiądz Arcybiskup.

Dalej jednak Abp Ziółek zwrócił uwagę, że modlitwa nie zawsze działa od razu. „Kiedy zwracamy się w modlitwie do Boga, musimy robić to z pełnym zaufaniem, ale i świadomością, że nie zawsze będziemy wysłuchani. Św. Augustyn powiada: nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, albo dlatego, że prosicie o rzeczy przeciwne woli Bożej. Czasem mamy jednak wrażenie, że modlimy się o rzeczy zgodne z wolą Bożą, a i tak nie otrzymujemy pomocy”- dodaje.

Ksiądz Arcybiskup wyjaśnił, że „autentyczna modlitwa przede wszystkim umacnia naszą wiarę i miłość do Pana Boga, a wytrwałość na modlitwie, jeśli nawet pozornie nie jest ona wysłuchana, uczy wierności i zaufania, że pod okiem Bożej Opatrzności zdążamy zawsze drogami zbawienia i że Bóg zawsze weźmie nas w obronę gdy zagrożone byłoby nasze zbawienie, bo ono jest dla nas najważniejsze.”

Po komunii św. wierni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W dniu jutrzejszym Kościołem Stacyjnym będzie parafia św. Maksymiliana Kolbe na Dąbrowie. Zachęcamy wszystkich Archidiecezjan do wytrwałego pielgrzymowania szlakiem Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.