Kościoły Stacyjne Łodzi 2019 – Kościół Najświętszego Serca Jezusowego (Retkinia) #3
21:50 | 08.03.2019 | Wyświetleń: 1501 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Wszystkie te wielkopostne działania: umartwienia, wyrzeczenia, o tyle maja swój głęboki sens i pełny wymiar, o ile podejmowane są z motywów religijnych. To stwierdzenie jest ogromnie ważne szczególnie dzisiaj, gdy nierzadko post jest uznawany za rodzaj diety, przejaw estetycznej mody wrażającej się w dbaniu o linę w walce z nadwagą. Do tego dochodzą jeszcze praktyki, które mają swoje korzenie na dalekim wschodzie. – zauważył abp Ziółek.

O Poście, który jest nie tylko zewnętrznym wypełnieniem prawa, ale wewnętrznym wyrazem miłości względem Pana Boga, mówił w swojej homilii stacyjnej ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek. Przewodniczył On Mszy świętej celebrowanej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi na osiedlu Retkinia.

W słowach pouczenia pasterskiego arcybiskup senior zauważył, że – chrześcijański post nie polega tylko na powstrzymywaniu się od pokarmów, czy innych przyjemności, ale jest usilnym dążeniem do zażyłości z Chrystusem. Z praktyką postu łączy się zawsze jakaś ofiara, ale to właśnie ona jest miarą mojej miłości do Chrystusa. Dlatego tę ofiarę podejmuję ochoczym sercem. – podkreślił arcybiskup senior.

Na zakończenie homilii kaznodzieja zaapelował – podejmujmy w Wielkim Poście pewne akty zewnętrzne, ale głównie po to, by dokonało się nasze wewnętrzne nawrócenie, byśmy tym łatwiej odwrócili się od zła. Stąd przed ewangelią słyszeliśmy dzisiaj bardzo ważne przypomnienie: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami! Do wypełnienia tego niełatwego zadania możemy i powinniśmy szukać wzmocnienia w spotkaniu z Chrystusem, obecnym w sposób szczególny tutaj – przy ołtarzu – podczas sprawowania Najświętszej Eucharystii! – zakończył łódzki pasterz.

Liturgię stacyjną zakończyła wspólnie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia, za którą w czasie pielgrzymowania do Kościołów Stacyjnych, można uzyskać odpust zupełny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.