Archidiecezja Łódzka
Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych „Dzieci Światłości”
20:32 | 21.02.2017 | Wyświetleń: 1712

Oto, co mówi o roku formacji w Szkole Agnieszka z Łodzi:

„Podsumowując mój rok w „Dzieciach”, mogę powiedzieć, że było to dla mnie prawdziwe błogosławieństwo. Zawsze powtarzam, że właściwie nie był to mój rok oddany Panu Bogu, ale raczej Jego dar dla mnie. W tym czasie poznawałam coraz bardziej Pana Boga, ale również zaczęłam poznawać siebie. Idąc do Szkoły, nie znamy siebie nawzajem, nie wiemy, z kim będziemy mieszkać, nie wiemy nic o sobie – i to pomaga budować siebie zupełnie od zera, od początku, bez uprzedzeń. To pozwala uczyć się przyjmowania każdego człowieka, bez wyjątku. Był to też czas pełen radości, myślę że właśnie dlatego, że w naszej

Szkole jest dużo czasu na ciszę, indywidualną modlitwę, bycie sam na sam z Bogiem i sobą samym – to dzięki temu też może istnieć prawdziwa radość. Kiedy jesteśmy wszyscy razem, podczas wspólnych posiłków, rozmów, świętowania, spacerów, jest radość z jedności. Bez Pana Boga to by się na pewno nie udało – wyobrażacie sobie tylu młodych ludzi, zgromadzonych w jednym miejscu, nieznających się wcześniej, o tak różnych temperamentach – i żyjących ze sobą w pokoju?)”

*******

Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych Dzieci Światłości powstała w Łodzi w 2004 roku i jest przeznaczona dla osób w wieku 18-30 lat. Funkcjonuje od października do czerwca. Za zgodą arcybiskupa łódzkiego, jest prowadzona przez kapłana – ks. Grzegorza M. Korczaka i absolwentów Szkoły Jeunesse-Lumière lub Dzieci Światłości. Jest filią Katolickiej, Międzynarodowej Szkoły Modlitwy i Ewangelizacji Jeunesse-Lumière, założonej przez o. Daniela-Angel we Francji w 1984 r.

Uczestnicy Szkoły mieszkają razem w centrum Łodzi i maj ą możliwość kontynuacji studiów lub pracy, ale w taki sposób, by wieczory o raz weekendy mogli poświęcić formacji i życiu wspólnotowemu. Na okres 9 miesięcy formacja musi być ich priorytetem. Pieniądze na utrzymanie są czerpane z dochodów uczestników (jeśli pracują) oraz z darowizn rodziców i dobroczyńców.

W ramach formacji przewidziana jest codziennie Eucharystia, czas adoracji Najświętszego Sakramentu, Liturgia Godzin. Wykłady o tematyce teologicznej (tj. Biblia, liturgia, chrystologia, Kościół etc.) oraz poruszające tematykę życia codziennego (np. o męskości/kobiecości, życiu konsekrowanym, małżeństwie etc.) odbywają się zazwyczaj w weekendy.

Współpraca z macierzystą Szkołą przejawia się m.in. przez coroczny wyjazd do Francji na święta Bożego Narodzenia i wspólny udział w pielgrzymce do Włoch.

O. Daniel-Ange był członkiem benedyktyńskiej wspólnoty „Matki Bożej Ubogich”, potem misjonarzem i pustelnikiem, napisał wiele książek m.in. „Zraniony pasterz”. Na początku lat 80. opuścił pustelnię i przyjął święcenia kapłańskie. Postanowił poświęcić się ewangelizacji i docieraniu do ludzi najbardziej oddalonych od Boga. W roku 1984 założył na południu Francji Międzynarodową Szkołę Modlitwy i Ewangelizacji Młodych „Młodość/Młodzi-Światło” (Jeunesse- Lumière). Więcej informacji na www.jeunesse-lumiere.com.

Celem Szkoły jest pomoc w osiągnięciu dojrzałości chrześcijańskiej, formowanie młodych ewangelizatorów młodzieży i wspieranie rozeznania własnego powołania.

Zasadnicze elementy Szkoły to:

– formacja duchowa (Eucharystia, adoracja, Liturgia Godzin i modlitwa serca),

– formacja teologiczna (fundamentalne i aktualne tematy życia chrześcijańskiego),

– życie braterskie (prowadzenie domu, wspólne zaj ęcia, rekreacja),

– formacja misyjna (3-4 razy w roku czas spotkań ewangelizacyjnych, zasadniczo wśród młodych).