Archidiecezja Łódzka
Jasna Góra: 24. Pielgrzymka Bankowców
14:07 | 10.05.2009 | Wyświetleń: 616
Jasna Góra: 24. Pielgrzymka Bankowców

W cieniu przeżywanego na całym świecie kryzysu ekonomicznego przebiegała na Jasnej Górze w sobotę, 9 maja 24. Pielgrzymka Bankowców. Spotkanie, w którym uczestniczyło około 4 tysięcy bankowców i ich rodzin, zorganizowało duszpasterstwo bankowców z Lublina.

Organizatorzy zaprosili na pielgrzymkę pasterza swojej archidiecezji, ks. abp. Józefa Życińskiego. „Kiedy przychodzicie z waszym niepokojem, jest zrozumiałe, że można wtedy ujmować wszystko w czarnych barwach i patrzeć pesymistycznie, dlatego od Maryi uczymy się optymizmu, byśmy potrafili ze spokojem serc wracać do naszych domów” – mówił w homilii metropolita lubelski.

Ks. Ryszard Podpora, duszpasterz bankowców arch. lubelskiej, powiedział, że w swojej posłudze coraz częściej spotyka się z ludźmi, którzy pytają, jak żyć w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. „Zawsze im mówię, że nie znam się na ekonomii, lecz na teologii, a więc na problem kryzysu staram się patrzeć oczami Chrystusa. Przypominam im też słowa Benedykta XVI, który powiedział, że kryzys wywołała żądza posiadania bogactwa” – mówił ks. Podpora.

24. Pielgrzymka Bankowców na Jasną Górę przebiegała pod hasłem: „Wiem, komu zawierzyłem”. „Każdy człowiek musi komuś ufać. My, jako chrześcijanie, zaufaliśmy Jezusowi i Jego Matce” – tak wyjaśniała słowa zaczerpnięte z 2. Listu do Tymoteusza odpowiedzialna za kontakt z mediami, Ewa Chodor.

W czasie pielgrzymki jako dar ołtarza bankowcy złożyli ofiarę pieniężną, przeznaczoną na rzecz katolików budujących kościół w Winnicy na Ukrainie.

Podczas Eucharystii dokonano także poświęcenia sztandaru duszpasterstwa bankowców w Polsce. Inicjatorem wykonania sztandaru, który jest wotum dla Matki Bożej za 23 lata pielgrzymowania do Jej tronu, było duszpasterstwo bankowców z Częstochowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.