Parafia Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie Łódzkim
Proboszcz: ks. Adam Janiszewski
Wikariusz: ks. Grzegorz Sobczak
Telefon: 42 236-13-34

Adres: Piłsudskiego 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki
http://www.zeslanieducha.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 29 grudnia 1990 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Pozwolenie na budowę zostało wydane przez Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki 30 września 2003 r., budowę rozpoczęto 5 maja 2004 r. Projektowany budynek kościoła jest 1-kondygnacyjny, 3-nawowy z chórem i kaplicą boczną w części podpiwniczony z wieżą zlokalizowaną w części frontowej. Konstrukcja kościoła w systemie tradycyjnym murowana z cegły, stropy i słupy żelbetonowe, więźba dachowa drewniana, pokrycie z blachy miedzianej. Projektanci kościoła – architekci z Biura Projektowego i Inwestycji Budownictwa „W.J. Jurasz” s.c. w Mielcu: mgr inż. arch. Wojciech Juraszek – główny projektant, mgr inż. arch. Magdalena Hasek – projektant, mgr inż. arch. Elżbieta Smyrska.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz, Droga Krzyżowa, chrzcielnica, elektroniczne organy, ambonka, tabernakulum, szaty liturgiczne, murowane kropielnice.

Ulice należące do Parafii

Bratoszewskiego, Dmowskiego, Konstantynowska, Legionowa, Pabianicka, Piłsudskiego, Poselska, Senatorska, Sikorskiego (nr parz.)

Dni powszednie

18:00, 18:45

Nabożeństwa majowe i czerwcowe: poniedziałek - piątek 18:30

Różaniec święty sobota 17:30
Gorzkie żale - niedziela godz. 17:30
Droga krzyżowa - piątek godz.17:30

Soboty

18:00, 18:45

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 5400

ODPUST: uroczystość Zesłania Ducha Świętego

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: (ok. 1 km), administrowany przez parafię Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie

PLEBANIA: murowana, na zapleczu kościoła, ukończona w 1997 r., centralne ogrzewanie, kanalizacja

FORMY DUSZPASTERSTWA:
Żywa Róża – 20 kół, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Rafael”, Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, Zespół „Niezapominajki”, asysta parafialna, służba liturgiczna – opiekun ks. wikariusz Stanisław Ziętek, Duszpasterstwo Klubu Sportowego „Sokół – Syguła” – opiekun ks. proboszcz Piotr Bratek

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Norbert Rucki 1991–1992
ks. Jerzy Majda 1992–2002
ks. Piotr Bratek 2002–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1991–2006, małżeństw 1991–2006, zmarłych 1991–2006

DUSZPASTERZE
Proboszcz: ks. Adam Janiszewski, mian. 4 X 2014, tel. 42 250-51-45
Wikariusz: ks. Grzegorz Sobczak, mian. 30 VIII 2019

czynna pn wt czw pt 16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.