Parafia Zesłania Ducha Świętego w Łaskowicach
Proboszcz: ks. Wojciech Błaszczyk
Wikariusz:
Telefon: 42 681-30-71

Adres: Łaskowice 66, 93-469 Łaskowice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 1 IX 2000 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
W 1978 r. z inicjatywy ks. infułata Stanisława Świerczka, proboszcza parafii św. Mateusza w Pabianicach, rozpoczęto budowę kaplicy wg projektu Lucyny Śmiechowicz. Zakończono budowę w 1995 r. Obecnie kościół parafialny.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz, organy elektryczne, Droga Krzyżowa w drewnie, dzwon

Ulice należące do Parafii

ul. Łaskowice, ul. Nad Dobrzynką, ul. Sanitariuszek, ul. Ikara, ul. Biwakowa - nr parzyste

Dni powszednie

18:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

09:15, 11:15

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 411

ODPUST: Zesłania Ducha Świętego

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota, niedziela przed Zesłaniem Ducha Świętego

PLEBANIA: wybudowana w 1995 r., stan techniczny dobry, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża (2 koła), ministranci, asysta, scholanki, wspólnota „Wieczernik”

PROBOSZCZOWIE:
ks. Andrzej Chmielecki – 2007
ks. Tomasz Falak 2007 – 2011
ks. Mariusz Wojturski 2011 –

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
† Karolina Łędka, urszulanka

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Wojciech Błaszczyk (senior), mian. 1 VII 2015 tel. 42 681-30-71

czynna pn-sb 17:30-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.