Archidiecezja Łódzka
Parafia Zesłania Ducha Świętego w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Paweł Lisowski
Wikariusz: ks. Stanisław Kotowski, ks. Piotr Markowicz
Telefon: 42 632-35-51

Adres: Piotrkowska 2, 90-270 Łódź
E-mail: lisowski.p@archidiecezja.lodz.pl

http://www.facebook.com/zdslodz
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia

Rys Historyczny

INWESTYCJE PARAFIALNE

"W dniu 16 września 2019 r. odbył się odbiór prac na elewacji wschodniej naszej świątyni. Ze względu na dobra pogodę i  wielu pracowników wykonujących remont, nasze prace zakończyły się ponad miesiąc przed terminem. W odbiorze prac wzięła udział p. Ewa Szelągowska, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, p. Kamila Kwiecińska-Trzewikowska - Miejski Konserwator Zabytków, p. Marzena Otto, kierownik Oddziału Nadzoru Konserwatorskiego, projektant całego remontu mgr inż. arch. Anna Woźniak, nadzór inżynierski: mgr inż. Marek Jarecki, inż. Marek Kosmala oraz wykonawca robót firma MARIA POTZ MOSAICON Sp. z o.o.: Michał Potz. W imieniu inwestora, czyli parafii Zesłania Ducha Świętego: ks. Paweł Lisowski. Od maja do września wykonano remont fragmentów elewacji: południowej, wschodniej i zachodniej.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i piękna naszej świątyni, szczególnej wizytówki Miasta Łodzi. Dziękujemy inżynierom, wykonawcom, służbom konserwatorskim za merytoryczna opiekę i wszystkie odbiory prac. W sposób szczególny dziękujemy instytucjom za dofinansowanie naszych prac: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (240 tys. zł); Urzędowi Miasta Łodzi (800 tys. zł); Kurii Metropolitalnej Łódzkiej (250 tys. zł). Dziękujemy naszym Parafianom oraz wszystkim darczyńcom, od 10 kwietnia, gdy na naszym koncie fb została ogłoszona zbiórka na cele remontowe zgromadziliśmy ponad 40 tys. zł. W latach 2016-2019 został wyremontowany cały dach z kopułą i sześcioma wieżami, elewacja tamburu i elewacje naddachowe oraz elewacje boczne świątyni, wymieniono pęknięte lub zniszczone szyby, także szkło witrażowe, zamontowano system odgromowy, założono drzwi na wieże pasujące do metalowych żaluzji, zamontowano stopnie kominiarskie. Koszt kapitalnego remontu przekroczył 5,4 mln zł. Parafia ma do spłaty prace wykonane na elewacji kaplicy Matki Bożej, zakrystii i ambitu prezbiterium.

            W dniu 28 października 2019 r. o godz. 18,00 Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś dokona uroczystego poświęcenia prac.

W dniu 28 września 2018 r. w obecności przedstawicieli Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kadry inżynierskiej, proboszcza Parafii oraz firmy Maria Potz Mosaicon Sp. z o.o. został dokonany odbiór techniczny prac przy elewacji północnej i zachodniej kościoła Zesłania Ducha Świętego w Łodzi.

 

Łączna wartość prac przy elewacji północnej i zachodniej wyniosła ponad 1 milion 510 tysięcy zł. Prace zostały dofinansowane przez Kurię Metropolitalną, Miasto Łódź, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz naszych darczyńców i Parafian. Dziękujemy Arcybiskupowi Metropolicie Grzegorzowi Rysiowi za udzieloną pomoc, dziękujemy Radzie Miejskiej, Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej, Pani Kamili Kwiecińskiej-Trzewikowskiej i jej współpracownikom z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele z p. prof. Piotrem Glińskim. Tak ważny obiekt, jakim jest kościół Zesłania Ducha Świętego przy Placu Wolności i ul. Piotrkowskiej, stanowi najpiękniejszą wizytówkę Miasta. Odbiór prac zbiegł się z Festiwalem Światła i budził zachwyt dziesiątek tysięcy ludzi, którzy przez trzy dni oglądali pokazy na ścianie północnej i podziwiali podświetloną elewację zachodnią, bogatą w architektoniczne detale.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostały odebrane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków prace dekarskie na dachu kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego oraz prace przy elewacjach ponaddachowych. Wykonawcami prac były firmy WIMED Stefan Wiluś z Bydgoszczy i MOSAICON Maria Potz z Łodzi. Prace zostały sfinansowane przez Miasto Łódź w wysokości 800 tys. zł, a także przez Kurię Metropolitalną Łódzką oraz ze środków własnych Parafii. Na kopule i dachu kościoła została zbudowana instalacja odgromowa.

W ostatnich dniach 2016 r. zostały odebrane prace remontowe fragmentu wieży północno-zachodniej. Dziękujemy wykonawcom, nadzorowi technicznemu, a szczególnie Metropolicie Łódzkiemu oraz Marszałkowi Województwa Łódzkiego za dofinansowanie prac.

____________________________________________________________

Data erygowania: 16 I 1948 r. (bp Michał Klepacz)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1889–1891 jako kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy. Styl eklektyczny z przewagą cech neorenesansowych z zastosowaniem elementów romańskich (okna). Autorzy projektu Otto Gehlig oraz Hilary Majewski. Kościół zbudowany na planie krzyża greckiego, o równych ramionach (30m x 29m), z cegły. Zgodnie z ogólnym charakterem z zewnątrz zdobi go 6 wieżyczek, z których 4 większe ustawione na narożach, o stożkowych chełmach zwieńczonych krzyżami, a po środku dachu nad nimi góruje kopuła zakończona krzyżem. Dachy i chełmy wieżyczek pokryte są blachą cynkową. Do wnętrza kościoła prowadzą wejścia z trzech stron. Jako świątynia rzymskokatolicka poświęcona 1 I 1945 r. przez prałata Jana Zdziowskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny zaprojektował Feliks Paszkowski, stiuk wykonał Stefan Kiełbasiński w 1946 r. Po środku na mensie ołtarza stoi tabernakulum, a nad nim tron z czterech stiukowych kolumienek z głowicami w stylu korynckim. Na chórze muzycznym wspaniałe pneumatyczne 46-głosowe organy o czterech manuałach wykonane przez firmę Schlag und Söhne. Duży dzwon odlany w 1893 r. przez A. Zwolińskiego z Warszawy oraz duże 2 nowe dzwony. Rzeźbione w gipsie stacje Drogi Krzyżowej, ufundowane w 1946 r. przez Zgromadzenie Kupców w Łodzi.

Ulice należące do Parafii

Północna, Kilińskiego do Jaracza, Jaracza do Piotrkowskiej (str. parzysta), Więckowskiego do Zachodniej (str. parzysta), Zachodnia do Legionów, Ogrodowa do Północnej, Legionów do Pl. Wolności, Pl. Wolności, Piotrkowska, Próchnika (obie strony), Rewolucji 1905r. do Kilińskiego, Pomorska do Kilińskiego, Wchodnia od Północnej do Jaracza.

Dni powszednie

07:00, 08:00 (oprócz lipca i sierpnia), 18:00

nabożeństwa:
17:15 gorzkie żale
18:30 różańcowe, majowe, czerwcowe

 

Soboty

07:00, 08:00 (oprócz lipca i sierpnia), 18:00

Niedziele i święta

8:00; 10:00; 12:00; 13:15 (bez VII i VIII); 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 8 135

ODPUST: uroczystość Zesłania Ducha Świętego

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek, sobota przed niedzielą Zesłania Ducha Świętego

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2014 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: –

PLEBANIA: nowa plebania wybudowana w 2013 r., projekt D. Witasiak – P. Marciniak.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, III Zakon św. Franciszka, Apostolat Maryjny, Legion Małych Dusz, Kościół Domowy, Schola dziecięca, Wolontariusze na ŚDM
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Włodzimierz Ławrynowicz 1948–1949
ks. Stefan Stępień 1949–1986
ks. Jerzy Spychała 1986–1994
ks. Zenon Witaszek 1994–1999
ks. Edward Wieczorek 1999–2001
ks. Paweł Sudowski 2001–2015
ks. Paweł Lisowski 2015-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ks. Piotr Kulbacki, wyśw. 1984
ks. Remigiusz Wentland pracujący w Czechach, wyśw. 2010
ks. Bartosz Mrozek SCJ, wyśw. 2012

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Bogumiła Beata [Lidia] Antoniak, 1989, bernardynka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1945, małżeństw od 1945,
zmarłych od 1945.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kanonik Paweł Lisowski, mian. 1 VII 2015
tel. 42 630-15-60
Wikariusze:
ks. Stanisław Kotowski, mian. 30 VIII 2019
ks. Piotr Markowicz, mian. 30 VIII 2019

czynna pon. - pt - 16:00 - 17:50
dodatkowo we wt. i pt. - 11:00 - 12:00.

w okresie wakacyjnym: lipiec i sierpień - kancelaria czynna w godz. 17:00-17:50

Przygotowujemy do sakramentu bierzmowania młodzież i osoby dorosłe.
Przygotowanie narzeczonych do Sakramentu małżeństwa prowadzi Duszpasterstwo Akademickie "Węzeł" przy parafii św. Teresy
zob. http://www.wezel.salezjanie.pl/malzenstwo/.

Katechezy dla dorosłych: w drugie niedziele o godz. 11,15 w kościele.

Konto naszej parafii: PKO BP nr rachunku
36 1020 3352 0000 1702 0092 3698

KOLĘDA w parafii Zesłania Ducha Świętego w 2020 r.

Początek Kolędy od pon.- piątku: godz. 16,00, w soboty od 10,00.

wtorek, 7 stycznia     

 1. Piotrkowska 19;20;22;24;25;26;28 oraz Legionów 3;5;7

środa, 8 stycznia                                                                                             

 1. Pomorska 3; 4; 6;7;8;11

czwartek, 9 stycznia  

 1. Pomorska 5; 13; 14;15;17;19;19A;20;22;23;

piątek, 10 stycznia

 1. Pomorska 25; 29; ul. Wschodnia 9/13;14 ; ul. Rewolucji 1905 r. nr 2;4

sobota, 11 stycznia od godz. 10,00

 1. Wschodnia 15;16;17;19;20;22;24; 25;

poniedziałek, 13 stycznia

 1. Wschodnia 27;29;31;32;33;34;

wtorek, 14 stycznia

 1. Wschodnia 35;36;37; 38;39;40; 41;42

środa, 15 stycznia

 1. Wschodnia 43;44;45;46;47;49;51;52;54;

czwartek, 16 stycznia

 1. Wschodnia 56 oraz ul. Rewolucji 1905 r. nr 5;6;7;9

piątek, 17 stycznia

 1. Rewolucji 1905 r. nr 11;16;18;19

sobota, 18 stycznia od godz. 10,00

 1. Rewolucji 1905 r. nr 20;23;24;25

poniedziałek, 20 stycznia

 1. Rewolucji 1905 r. nr 26;27, 28;30;32;
  ul. Włókiennicza 7;10;13;15;17;18;22

wtorek, 21 stycznia

 1. Próchnika 1;3;5;7;9

czwartek, 23 stycznia

 1. Próchnika 4;6;8;10;12

piątek, 24 stycznia

 1. Jaracza 4; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 20; 28; 30

sobota, 25 stycznia od godz. 10,00

 1. Więckowskiego 1; 3; 5; 7; 9

poniedziałek, 27 stycznia i we wtorek 28.01 od godz. 17,00 KOLĘDA DODATKOWA wg zgłoszeń Parafian w Zakrystii lub Kancelarii (tel.42 632 35 51 g. 10,00 – 18,00)

Prosimy o powiadomienie swoich sąsiadów o dniu kolędy, a także o wywieszenie na klatce schodowej informacji dwa lub trzy dni przed jej rozpoczęciem. Przyjęcie kapłana i Bożego błogosławieństwa dla domu jest wyrazem żywego uczestnictwa w życiu wspólnoty parafialnej.
Prosimy o naszykowanie białego obrusu, krzyża, Pisma św., wody święconej i kropidła. Woda święcona jest wystawiona w naszej świątyni obok chrzcielnicy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.