Archidiecezja Łódzka
Parafia Zesłania Ducha Świętego w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Paweł Lisowski
Wikariusz: ks. Stanisław Kotowski, ks. Piotr Markowicz
Telefon: 42 632-35-51

Adres: Piotrkowska 2, 90-270 Łódź
E-mail: lisowski.p@archidiecezja.lodz.pl

http://www.facebook.com/zdslodz
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

INWESTYCJE PARAFIALNE

W dniu 28 września 2018 r. w obecności przedstawicieli Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kadry inżynierskiej, proboszcza Parafii oraz firmy Maria Potz Mosaicon Sp. z o.o. został dokonany odbiór techniczny prac przy elewacji północnej i zachodniej kościoła Zesłania Ducha Świętego w Łodzi.

Łączna wartość prac przy elewacji północnej i zachodniej wyniosła ponad 1 milion 510 tysięcy zł. Prace zostały dofinansowane przez Kurię Metropolitalną, Miasto Łódź, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz naszych darczyńców i Parafian. Dziękujemy Arcybiskupowi Metropolicie Grzegorzowi Rysiowi za udzieloną pomoc, dziękujemy Radzie Miejskiej, Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej, Pani Kamili Kwiecińskiej-Trzewikowskiej i jej współpracownikom z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele z p. prof. Piotrem Glińskim. Tak ważny obiekt, jakim jest kościół Zesłania Ducha Świętego przy Placu Wolności i ul. Piotrkowskiej, stanowi najpiękniejszą wizytówkę Miasta. Odbiór prac zbiegł się z Festiwalem Światła i budził zachwyt dziesiątek tysięcy ludzi, którzy przez trzy dni oglądali pokazy na ścianie północnej i podziwiali podświetloną elewację zachodnią, bogatą w architektoniczne detale.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostały odebrane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków prace dekarskie na dachu kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego oraz prace przy elewacjach ponaddachowych. Wykonawcami prac były firmy WIMED Stefan Wiluś z Bydgoszczy i MOSAICON Maria Potz z Łodzi. Prace zostały sfinansowane przez Miasto Łódź w wysokości 800 tys. zł, a także przez Kurię Metropolitalną Łódzką oraz ze środków własnych Parafii. Na kopule i dachu kościoła została zbudowana instalacja odgromowa.

W ostatnich dniach 2016 r. zostały odebrane prace remontowe fragmentu wieży północno-zachodniej. Dziękujemy wykonawcom, nadzorowi technicznemu, a szczególnie Metropolicie Łódzkiemu oraz Marszałkowi Województwa Łódzkiego za dofinansowanie prac.

____________________________________________________________

Data erygowania: 16 I 1948 r. (bp Michał Klepacz)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1889–1891 jako kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy. Styl eklektyczny z przewagą cech neorenesansowych z zastosowaniem elementów romańskich (okna). Autorzy projektu Otto Gehlig oraz Hilary Majewski. Kościół zbudowany na planie krzyża greckiego, o równych ramionach (30m x 29m), z cegły. Zgodnie z ogólnym charakterem z zewnątrz zdobi go 6 wieżyczek, z których 4 większe ustawione na narożach, o stożkowych chełmach zwieńczonych krzyżami, a po środku dachu nad nimi góruje kopuła zakończona krzyżem. Dachy i chełmy wieżyczek pokryte są blachą cynkową. Do wnętrza kościoła prowadzą wejścia z trzech stron. Jako świątynia rzymskokatolicka poświęcona 1 I 1945 r. przez prałata Jana Zdziowskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny zaprojektował Feliks Paszkowski, stiuk wykonał Stefan Kiełbasiński w 1946 r. Po środku na mensie ołtarza stoi tabernakulum, a nad nim tron z czterech stiukowych kolumienek z głowicami w stylu korynckim. Na chórze muzycznym wspaniałe pneumatyczne 46-głosowe organy o czterech manuałach wykonane przez firmę Schlag und Söhne. Duży dzwon odlany w 1893 r. przez A. Zwolińskiego z Warszawy oraz duże 2 nowe dzwony. Rzeźbione w gipsie stacje Drogi Krzyżowej, ufundowane w 1946 r. przez Zgromadzenie Kupców w Łodzi.

Ulice należące do Parafii

Północna, Kilińskiego do Jaracza, Jaracza do Piotrkowskiej (str. parzysta), Więckowskiego do Zachodniej (str. parzysta), Zachodnia do Legionów, Ogrodowa do Północnej, Legionów do Pl. Wolności, Pl. Wolności, Piotrkowska, Próchnika (obie strony), Rewolucji 1905r. do Kilińskiego, Pomorska do Kilińskiego, Wchodnia od Północnej do Jaracza.

Dni powszednie

07:00, 08:00 (oprócz lipca i sierpnia), 18:00

nabożeństwa:
17:15 gorzkie żale
18:30 różańcowe, majowe, czerwcowe

 

Soboty

07:00, 08:00 (oprócz lipca i sierpnia), 18:00

Niedziele i święta

8:00; 10:00; 12:00; 13:15 (bez VII i VIII); 18:00

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 8 135

ODPUST: uroczystość Zesłania Ducha Świętego

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek, sobota przed niedzielą Zesłania Ducha Świętego

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2014 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: –

PLEBANIA: nowa plebania wybudowana w 2013 r., projekt D. Witasiak – P. Marciniak.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, III Zakon św. Franciszka, Apostolat Maryjny, Legion Małych Dusz, Kościół Domowy, Schola dziecięca, Wolontariusze na ŚDM
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Włodzimierz Ławrynowicz 1948–1949
ks. Stefan Stępień 1949–1986
ks. Jerzy Spychała 1986–1994
ks. Zenon Witaszek 1994–1999
ks. Edward Wieczorek 1999–2001
ks. Paweł Sudowski 2001–2015
ks. Paweł Lisowski 2015-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ks. Piotr Kulbacki, wyśw. 1984
ks. Remigiusz Wentland pracujący w Czechach, wyśw. 2010
ks. Bartosz Mrozek SCJ, wyśw. 2012

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Bogumiła Beata [Lidia] Antoniak, 1989, bernardynka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1945, małżeństw od 1945,
zmarłych od 1945.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kanonik Paweł Lisowski, mian. 1 VII 2015
tel. 42 630-15-60
Wikariusze:
ks. Stanisław Kotowski, mian. 30 VIII 2019
ks. Piotr Markowicz, mian. 30 VIII 2019

czynna pon. - pt - 16:00 - 17:50
dodatkowo we wt. i pt. - 11:00 - 12:00.

w okresie wakacyjnym: lipiec i sierpień - kancelaria czynna w godz. 17:00-17:50

Przygotowujemy do sakramentu bierzmowania młodzież i osoby dorosłe.
Przygotowanie narzeczonych do Sakramentu małżeństwa prowadzi Duszpasterstwo Akademickie "Węzeł" przy parafii św. Teresy
zob. http://www.wezel.salezjanie.pl/malzenstwo/.

Katechezy dla dorosłych: w drugie niedziele o godz. 11,15 w kościele.

Konto naszej parafii: PKO BP nr rachunku
36 1020 3352 0000 1702 0092 3698