Archidieczja Łódzka

Parafia Zesłania Ducha Świętego w Łodzi

Proboszcz: ks. kan. Paweł Lisowski
Wikariusz: ks. Krzysztof Panek, ks. Piotr Zarczuk
Telefon: 42 630 15 60
Adres: Piotrkowska 2 90-270 Łódź
Strona internetowa: www.facebook.com/zdslodz
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje
W związku z remontem posadzki oraz ogrzewania kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, który będzie finansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, od 16.05.24 do 16.06.24 można składać oferty na wykonanie prac zgodnie z zamieszczonymi załącznikami.

_________________________________________________________________

INWESTYCJE PARAFIALNE

Wyremontowana została Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej na chórze I piętra. Jest to wotum dziękczynne na 75. rocznicę powstania parafii. W piątek 24.03.2023 r. o godz. 18,00 w ramach Kościoła stacyjnego Mszę św. odprawi bp Ireneusz Pękalski, na zakończenie Ksiądz Biskup poświęci wyremontowaną Kaplicę MB Ostrobramskiej.

W dalszym ciągu zbieramy środki: PKO BP nr rachunku 36 1020 3352 0000 1702 0092 3698.

Zostały także przygotowane projekty wymiany instalacji, wymiany posadzki oraz ogrzewania kościoła i wkrótce będą przekazane do akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków.

Kaplica Adoracji (z wejściem od Zakrystii) jest otwarta codziennie, oprócz niedziel i świąt, w godz. 7,30-17,50. Zapraszamy do adoracji w ciszy.
W okresie mrozów, w dni powszednie, będą tam sprawowane także Msze św.

Zadanie pod nazwą Ref.: Łódź, kościół  Zesłania Ducha Świętego (1891 r.): prace przy elewacjach kościoła oraz prace dekarskie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało zrealizowane w latach 2016-2019.

 

"W dniu 16 września 2019 r. odbył się odbiór prac na elewacji wschodniej naszej świątyni. Ze względu na dobra pogodę i  wielu pracowników wykonujących remont, nasze prace zakończyły się ponad miesiąc przed terminem. W odbiorze prac wzięła udział p. Ewa Szelągowska, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, p. Kamila Kwiecińska-Trzewikowska - Miejski Konserwator Zabytków, p. Marzena Otto, kierownik Oddziału Nadzoru Konserwatorskiego, projektant całego remontu mgr inż. arch. Anna Woźniak, nadzór inżynierski: mgr inż. Marek Jarecki, inż. Marek Kosmala oraz wykonawca robót firma MARIA POTZ MOSAICON Sp. z o.o.: Michał Potz. W imieniu inwestora, czyli parafii Zesłania Ducha Świętego: ks. Paweł Lisowski. Od maja do września wykonano remont fragmentów elewacji: południowej, wschodniej i zachodniej.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i piękna naszej świątyni, szczególnej wizytówki Miasta Łodzi. Dziękujemy inżynierom, wykonawcom, służbom konserwatorskim za merytoryczna opiekę i wszystkie odbiory prac. W sposób szczególny dziękujemy instytucjom za dofinansowanie naszych prac: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (240 tys. zł); Urzędowi Miasta Łodzi (800 tys. zł); Kurii Metropolitalnej Łódzkiej (250 tys. zł). Dziękujemy naszym Parafianom oraz wszystkim darczyńcom, od 10 kwietnia, gdy na naszym koncie fb została ogłoszona zbiórka na cele remontowe zgromadziliśmy ponad 40 tys. zł. W latach 2016-2019 został wyremontowany cały dach z kopułą i sześcioma wieżami, elewacja tamburu i elewacje naddachowe oraz elewacje boczne świątyni, wymieniono pęknięte lub zniszczone szyby, także szkło witrażowe, zamontowano system odgromowy, założono drzwi na wieże pasujące do metalowych żaluzji, zamontowano stopnie kominiarskie. Koszt kapitalnego remontu przekroczył 5,4 mln zł. Parafia ma do spłaty prace wykonane na elewacji kaplicy Matki Bożej, zakrystii i ambitu prezbiterium.

            W dniu 28 października 2019 r. o godz. 18,00 Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś dokona uroczystego poświęcenia prac.

W dniu 28 września 2018 r. w obecności przedstawicieli Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kadry inżynierskiej, proboszcza Parafii oraz firmy Maria Potz Mosaicon Sp. z o.o. został dokonany odbiór techniczny prac przy elewacji północnej i zachodniej kościoła Zesłania Ducha Świętego w Łodzi.

 

Łączna wartość prac przy elewacji północnej i zachodniej wyniosła ponad 1 milion 510 tysięcy zł. Prace zostały dofinansowane przez Kurię Metropolitalną, Miasto Łódź, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz naszych darczyńców i Parafian. Dziękujemy Arcybiskupowi Metropolicie Grzegorzowi Rysiowi za udzieloną pomoc, dziękujemy Radzie Miejskiej, Pani Prezydent Hannie Zdanowskiej, Pani Kamili Kwiecińskiej-Trzewikowskiej i jej współpracownikom z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele z p. prof. Piotrem Glińskim. Tak ważny obiekt, jakim jest kościół Zesłania Ducha Świętego przy Placu Wolności i ul. Piotrkowskiej, stanowi najpiękniejszą wizytówkę Miasta. Odbiór prac zbiegł się z Festiwalem Światła i budził zachwyt dziesiątek tysięcy ludzi, którzy przez trzy dni oglądali pokazy na ścianie północnej i podziwiali podświetloną elewację zachodnią, bogatą w architektoniczne detale.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostały odebrane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków prace dekarskie na dachu kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego oraz prace przy elewacjach ponaddachowych. Wykonawcami prac były firmy WIMED Stefan Wiluś z Bydgoszczy i MOSAICON Maria Potz z Łodzi. Prace zostały sfinansowane przez Miasto Łódź w wysokości 800 tys. zł, a także przez Kurię Metropolitalną Łódzką oraz ze środków własnych Parafii. Na kopule i dachu kościoła została zbudowana instalacja odgromowa.

W ostatnich dniach 2016 r. zostały odebrane prace remontowe fragmentu wieży północno-zachodniej. Dziękujemy wykonawcom, nadzorowi technicznemu, a szczególnie Metropolicie Łódzkiemu oraz Marszałkowi Województwa Łódzkiego za dofinansowanie prac.

____________________________________________________________

Data erygowania: 16 I 1948 r. (bp Michał Klepacz)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1889–1891 jako kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy. Styl eklektyczny z przewagą cech neorenesansowych z zastosowaniem elementów romańskich (okna). Autorzy projektu Otto Gehlig oraz Hilary Majewski. Kościół zbudowany na planie krzyża greckiego, o równych ramionach (30m x 29m), z cegły. Zgodnie z ogólnym charakterem z zewnątrz zdobi go 6 wieżyczek, z których 4 większe ustawione na narożach, o stożkowych chełmach zwieńczonych krzyżami, a po środku dachu nad nimi góruje kopuła zakończona krzyżem. Dachy i chełmy wieżyczek pokryte są blachą cynkową. Do wnętrza kościoła prowadzą wejścia z trzech stron. Jako świątynia rzymskokatolicka poświęcona 1 I 1945 r. przez prałata Jana Zdziowskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny zaprojektował Feliks Paszkowski, stiuk wykonał Stefan Kiełbasiński w 1946 r. Po środku na mensie ołtarza stoi tabernakulum, a nad nim tron z czterech stiukowych kolumienek z głowicami w stylu korynckim. Na chórze muzycznym wspaniałe pneumatyczne 46-głosowe organy o czterech manuałach wykonane przez firmę Schlag und Söhne. Duży dzwon odlany w 1893 r. przez A. Zwolińskiego z Warszawy oraz duże 2 nowe dzwony. Rzeźbione w gipsie stacje Drogi Krzyżowej, ufundowane w 1946 r. przez Zgromadzenie Kupców w Łodzi.

Ulice należące do parafii

Północna, Kilińskiego do Jaracza, Jaracza do Piotrkowskiej (str. parzysta), Więckowskiego do Zachodniej (str. parzysta), Zachodnia do Legionów, Ogrodowa do Północnej, Legionów do Pl. Wolności, Pl. Wolności, Piotrkowska, Próchnika (obie strony), Rewolucji 1905r. do Kilińskiego, Pomorska do Kilińskiego, Wchodnia od Północnej do Jaracza.