Parafia Wszystkich Świętych w Kołacinku
Proboszcz: ks. Krzysztof Górski
Wikariusz:
Telefon: 46 874-60-07

Adres: Kołacinek 22, 95-061 Kołacinek, Dmosin
http://www.parafiakolacinek.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: przed 1512 r.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Pierwszy kościół, także drewniany, postawiony był przed 1521 r. Obecny wzniesiono zapewne w XVIII w. przebudowano w 1788 r. i dobudowano kaplice boczne. W 1870 r. dobudowano kruchtę i zakrystię. Kościół jednonawowy z bocznymi kaplicami otwartymi na nawę, z prezbiterium od wsch. i kruchtą od zach. na osi. Przebudowana zakrystia od płn. budynek drewniany z klasycyzującą fasadą. Budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, z zewnątrz szalowana deskami.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z obrazem MB Częstochowskiej, ołtarz soborowy, ambonka, ambona, chrzcielnica, 2 ołtarze w nawie głównej, 2 ołtarze w bocznych kaplicach, organy, 2 dzwony, Droga Krzyżowa.

Ulice należące do Parafii

Kobylinek – 4, Kołacin – 2, Kołacinek, wieś kościelna, Kotulin – 3, Koziołki – 3, Marianów – 7, Nadolna – 4, Pieńki Kołackie – 8, Stefanów – 6, Syberia – 7, Wola Cyrusowa – 5, Zacywilki – 3

Dni powszednie

17:00

Soboty

17:00

Niedziele i święta

09:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1600

ODPUST: Wszystkich Świętych, obchodzony w niedzielę po 1 listopada

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 23–25 marca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2 ha (0,5 km)

PLEBANIA: zbudowana w 1902 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, ministranci, schola, Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Andrzej Rogoziński 1915–1924
ks. Józef Egert 1924–1928
ks. Władysław Ditrich 1929–1935
ks. Jan Kawecki 1935–1945
ks. Stefan Pietrasiak 1945–1954
ks. Bolesław Kopytek 1954–1971
ks. Walenty Skowroński 1971–1981
ks. Tadeusz Trawiński 1981–1987
ks. Stanisław Łągwa 1987–1988
ks. Bogumił Walczak 1988–1999
ks. Ryszard Grefkowicz 1999–2005
ks. Benedykt Węglewski 2005–2010

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Krzysztof Górski, mian. 6 VII 2019 tel. 0 46 874-60-07

po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.