Archidieczja Łódzka

Parafia Wszystkich Świętych w Grocholicach

Proboszcz: ks. Dariusz Piwowar
Wikariusz: ks. Bogusław Starus
Telefon: 44 633-33-61
Adres: Rynek Grocholski 8 97-413 Bełchatów-Grocholice
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1230 r. (abp gnieźnieński Wincenty z Czarnkowa)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Styl kościoła gotycki, zbudowany z kamienia polnego i cegły, nawa główna prostokątna, małe prezbiterium i zakrystia. Na kościele sygnaturka – tak wyglądał kościół stary, który przetrwał aż do 1896 r., kiedy to ks. proboszcz Franciszek Zając rozbudował kościół wg projektu architekta J. Szretera – powiększono nawę główną, dobudowano dwie kaplice, dwie zakrystie. Po zmianie architekta na Feliksa Nowickiego, przebudowano prezbiterium i kruchtę oraz wybudowano dwie wieże o wysokości 41 m, styl kościoła neoromański. Ze starego kościoła pozostała część murów nawy głównej o długości 6 m i szkarpy dwóch przęseł. Podczas wojny w 1914 r. część murów została uszkodzona, odbudowano kościół w latach 1917–1920, zachowując pierwotny wygląd.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny barokowy z rzeźbami z drugiej poł. XVII w.; 2 ołtarze boczne, kaplice w stylu eklektyzmu z 1910 r., chrzcielnica kamienna z przełomu XVII i XVIII w., 3 gotyckie rzeźby z XIV w. – św. Dorota, św. Katarzyna i św. Magdalena – odrestaurowane w 2003 r., 3 rzeźby – krucyfiksy z XVII i XVIII w., rzeźba Salvator Mundi – z XVII w., ambona z 1904 r. z ornamentami barokowymi, epitafium Jana Nepomucena Dobrzelewskiego † 1841 r., 2 lichtarze z XIX w., styl neogotyk. Stacje Drogi Krzyżowej – obrazy olejne na płótnie z 1910 r. i współczesne w 1960 r. W kościelnej wieży południowej 2 dzwony; organy pneumtyczne 13-głosowe z 1901 r.

Ulice należące do parafii

Ampere’a, Brzozowa, Bugaj, Cicha, Częstochowska, Chełmońskiego, Korfantego, 11 Listopada, Mostowa, Obrońców Gór Borowskich, Ogrodowa, Piotrkowska, Południowa,Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców 1863 r., Radomszczańska, Rynek Grocholski, Rzymowskiego, Smugowa, Świętojańska, Szkolna, Tkacka, Tylna, Wojska Polskiego, Zamoście, Zdzieszulicka
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Augustynów – 4 km, Bugaj – 2, Kielchinów – 4, Księży Młyn – 3, Kurnos – 5, Mazury – 1, Oleśnik – 3, Poręby – 1, Rząsawa – 5, Wólka Łękawska – 5, Zdzieszulice Dolne – 3, Zdzieszulice Górne – 4