Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Marzeninie
Proboszcz: ks. Jerzy Dominowski
Wikariusz: ks. Adrian Zimnowłocki
Telefon: 43 677-15-25 43 677-19-52

Adres: Łaska 9a , 98-160 Sędziejowice Marzenin
http://www.facebook.com/marzenin-parafia
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1331 r. (abp gnieźnieński Jakub Świnka)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany, wybudowany w latach 1370–1372 z fundacji arcybiskupów gnieźnieńskich. Po wielokrotnych przeróbkach pierwotny styl romański zaginął i dziś kościół jest bezstylowy.
W latach 1992–1993 wymieniono więźbę dachową całego kościoła, sufit ozdobiono kasetonami z obrazem MB Wniebowziętej. W tym czasie odkryto freski z poł. XV w., które odrestaurowano jedynie w prezbiterium; w dalszej części kościoła z braku finansów nie zakończono prac. W 2005 r. wybudowano nową zakrystię w miejsce poprzedniej. Kościół konsekrowany w 1517 r.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny – wczesnobarokowy z obrazami Koronacji NMP; ofiary Izaaka; św. Marcina. Konserwacja całkowita w latach 1994–1995. Ołtarze boczne rokokowe – jeden Matki Bożej Różańcowej – XVIII w., drugi – Serca Jezusowego – XVIII w.; konserwacja całkowita w latach 1998–1999. Ambona wisząca – XIX w., zabezpieczona i odnowiona w 1999 r., kolorystycznie nawiązuje do bocznych ołtarzy. Chrzcielnica – 1578 r. Obrazy: św. Walentego – druga poł. XVIII w., Ucieczka do Egiptu – pocz. XIX w., św. Antoniego – 1894 r.,
św. Rocha – pocz. XIX w., św. Izydora – pocz. XIX w., Wizja św. Antoniego – koniec XVIII w.
W parafii są zabytkowe lichtarze, ornaty, feretrony, żyrandole, rzeźby, krzyże. W sumie naliczono 50 pozycji w Księdze ewidencji zabytków ruchomych. Ołtarz soborowy i wystrój prezbiterium wykonano w 1991 r. Kościół ponownie uznany za zabytek w 1997 r.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bilew – 2 km, Brzeski – 6, Dąbrowa – 7, Dobra – 5, Grabia i Grabia III – 5, Kustrzyce – 3, Marzenin, wieś kościelna, Marżynek – 7, Młodawin Dolny – 6, Młodawin Górny – 5,
Niecenia – 2, Pruszków – 2, Przymiłów – 3, Rojków – 5, Rososza – 2, Sięganów – 4, Wola Marzeńska – 1, Wrzesiny – 3, Wygiełzów – 4

Dni powszednie

17:30, 18:00

Soboty

17:30, 18:00

Niedziele i święta

09:30, 12:00, 17:00 (poza wakacjami)

Młodawin Górny 8.00,

Grabia 10.30 (w wakacje 10.45)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3200
ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia;
Matki Bożej Różańcowej, I niedziela października
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (abp Władysław Ziółek)
CMENTARZ GRZEBALNY: 2,0520 ha (500 m) ogrodzony murem z przęsłami metalowymi
PLEBANIA: gruntownie zmieniona. Na fundamentach starej w 2001 r. wybudowano nową, piętrową, kanalizacja, ogrzewanie olejowe i kominkowe. W podwórku dom zdatny do zamieszkania w czasie wakacji, odrestaurowany w 1995 r. z obory.
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica Narodzenia Matki Bożej, w Grabi
Kaplica Chrystusa Dobrego Pasterza, w Młodawinie Górnym
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 10 kół, Rada Parafialna, asysta, ministranci, młodzież, schola dziecięca,
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Łuczak 1920–1922
ks. Adam Nowak 1922–1925
ks. Marceli Sawicki 1926–1928
ks. Roman Brzeziński 1928–1929
ks. Edward Dąbrowski 1930–?
ks. Stefan Porczyk 1949–1961
ks. Zygmunt Janczak 1961–1966
ks. Tadeusz Sujkowski 1966–1971
ks. Stanisław Jasiński 1971–1988
ks. Marian Mękarski 1988–1991
ks. Andrzej Susło 1991–2007
ks. Marian Fałek 2007-2011
ks. Jerzy Dominowski 2011-
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Władysław Walczak, wyśw. 1961 ks. Łukasz Goździk, wyśw. 2005
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1796–2006, małżeństw 1796–2006,
zmarłych 1796–2006; brakuje niektórych tomów
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Jerzy Dominowski, mian. 27 VIII 2011 tel./fax 43 677-15-25
Wikariusz: ks. Adrian Zimnowłocki, mian. 27 VIII 2016 tel. 43 677-19-52

czynna pn-pt 9:00-10:00; 16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.