Archidieczja Łódzka

Parafia Świętej Trójcy w Gałkówku Dużym

Proboszcz: ks. Michał Pietrasik
Telefon: 44 714-15-03
Adres: Dzieci Polskich 32 95-041 Gałków Duży (pow. Łódź Wschód)
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 17 XI 1636 r. (abp gnieźnieński Jan Wężyk)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół drewniany, wystawiony przed 1616 r., rozebrany w 1633 r. Kościół drewniany, wystawiony na miejscu poprzedniego, przetrwał do 1873 r. Początkowo był kościołem filialnym parafii Brzeziny, a potem parafialnym. Obecny kościół wybudowany w latach 1873–1879. Poświęcenia dokonał w 1881 r. dziekan brzeziński ks. Józef Kisielewski. Jest to kościół murowany o uproszczonych formach neoromańskich.
Wyposażenie kościoła:
Zabytki sztuki stanowiące własność parafii: tryptyk z Chrystusem na Krzyżu, Matką Bożą i św. Janem w polu środkowym, na skrzydłach św. Andrzej, św. Barbara, św. Jadwiga i św. Stanisław Biskup. Tryptyk ten pochodzi z pierwszej poł. XVII w.; krzyż barokowy z poł. XVIII w.; krzyż z XVII w.; monstrancja wieżyczkowa z XVIII w.; krzyż z XVII w.; monstrancja wieżyczkowa z pocz. XVII w.; kielich z 1616 r. Organy, dzwony, Droga Krzyżowa.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Borowo – 2–6 km, Gałków Duży, wieś kościelna, Gałków Mały – 3, Gałków Parcela – 1,2, Gałkówek Kolonia 2–5